Lūdzu, paraksti so petīciju

Des'ree - Life + lyrics

Seguidores

viernes, 17 de diciembre de 2010

Bet visas šīs prakses vairo iekšējo savienošanos ar to sevis smalko, cēlo daļu, kas mitinās un darbojas iekšienē.

Bet visas šīs prakses vairo iekšējo savienošanos ar to sevis smalko, cēlo daļu, kas mitinās un darbojas iekšienē.


Trešdiena, 15.decembris/2010

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Kopš neatminamiem laikiem jūs tikāt gatavoti šim laikam, lai būtu gatavi un spējīgi veikt šāda „kalibra” soli, pie tam apvienojoties un esot kopā ar daudzām citām būtnēm, kuras mēs varētu saukt par jūsu „mazajiem brāļiem”, kuri arī spers soli uz priekšu no vienas evolūcijas pakāpes uz citu [augstāku].


Ieklausieties uzmanīgi. Lai paātrinātu Augšāmcelšanās procesu visām šīs planētas dvēselēm, ļoti svarīgi ir saglabāt iekšējo miera stāvokli un fundamentālu mieru. Iekšējais miers un rāmums iespējams vien tad, ja jums ir, vispirms jau, ticība un uzticēšanās tam, ka mēs jums palīdzēsim šajā evolūcijas procesā. Nezaudējiet ticību, tas ir ļoti svarīgi, mani brāļi un māsas.

Esot ticībā un uzticoties, es lūgtu jūs saglabāt neatlaidīgu, piepildošu iekšējo garīgo darbu. Es lūdzu jūs meditēt katru dienu, vismaz vienu reizi dienā, bet ideālā variantā jums būtu jāieiet savā iekšējā pasaulē divas vai pat trīs reizes dienā. Vienu reizi no paša rīta, kad uzsākat savus mājas darbus vai ikdienas darbus un tad atkal pirms nakts atpūtas.

Jūs pat nevarat iedomāties, cik svarīgi ir meditēt katru dienu. Un diemžēl nenoliedzams ir fakts, ka tā dara tikai daži cilvēki. Un tas „kaitē” mūsu „glābšanas” misijai, lai formētos vajadzīgais kritiskās masas daudzums vispasaules evolūcijas lēcienam.

Daļa cilvēku izvēlas praktizēt fiziskos vingrinājumus un tādējādi, vingrinot un darbinot muskuļus vai izpildot lēnas kustības, pareizi elpojot, labāk savienojas ar savu iekšējo realitāti un sajūt enerģijas plūsmu, ko arī piesaista savam ķermenim.

Citi, lai sevī uzturētu gaismas stāvokli, priekšroku dod meditēšanai, atrodoties klusumā vai klausoties nomierinošu mūziku. Daži patiešām meditē, bet citi tikai cenšas.

Cilvēces austrumu rasēm vieglāk padodas meditāciju prakse, tie ir raduši dzīvot un iztikt ar daudz mazāku lietu daudzumu, un tādēļ tiem visapkārt ir daudz mazāk lietu, kas novērš uzmanību. Rietumnieki ir vairāk koncentrēti uz ārējiem objektiem, viņu prāti vairāk klaiņo apkārt, viņu izklaides un labklājības sajūtas vairāk virzītas uz ārējiem objektiem.

Tieši tāpēc meditācija biežāk tiek praktizēta austrumu zemēs, daudz vairāk nekā rietumos; rietumu garīgās tendences vairāk vērstas lūgšanu vai reliģisku dziesmu skandēšanas virzienā.

Bet visas šīs prakses vairo iekšējo savienošanos ar to sevis smalko, cēlo daļu, kas mitinās un darbojas iekšienē.

Diemžēl ir arī tādi cilvēki, kuri cenšas sasniegt laimi ar narkotiku radītām halucinācijām! Runa iet gan par nelegālām narkotikām, gan par tām, ko atļāvušas jūsu valdības, bet, kas patiesībā ir tikpat kaitīgas kā aizliegtās, es te pārsvarā domāju alkoholu un tabaku.

Jūsu valdību attieksme ir ļoti liekulīga, ļaujot atklāti tirgot šos produktus savas valsts iedzīvotājiem, un tikai tāpēc, ka tā var saņemt pamatīgas naudas summas nodokļos no tām kompānijām, kas ražo un pārdod šos kaitīgos produktus, ne vismazākā mērā nedomājot par tiem nabaga upuriem, kas tiek ne tikai paverdzināti un ierauti atkarībās ar šiem pašiznīcināšanās ieradumiem, bet ļoti bieži šo produktu lietošana beidzas fatāli.

Tā ir lieta, kas tiks mainīta kad dzīvosiet Jaunajā Zemē, kurā es saku, jūs dzīvosiet. Tad valstu vadītāji raizēsies par saviem iedzīvotājiem- ko darīt to veselības labā un labsajūtā, un ne mirkli nedomās par savu personīgo labumu un savtīgumu. Un, ja politiskais darbinieks tā nerīkosies, tad tas nekādi nevarēs būt aktīvs līderis.

Lūgšana ir vēl kāds darbošanās veids, kas paātrina Augšāmcelšanās procesu visai tagadējai dzīvei uz Zemes, tā veido un paceļ dzīvojošās būtnes (Mātes Zemes vai Gaijas) fizisko ķermeni augstākā evolūcijā. Jūsu lūgšanas sasniedz Radītāju, īpaši grupās izteiktas lūgšanas, tās attīra jūsu planētas mentālo auru un ļauj aizvien lielākam cilvēku daudzumam iesaistīties šajās smalkajās enerģijās un beidzot pamosties no tūkstošgadu miega.

Tādēļ, mēs lūdzam jūs lietot jebkuru tehniku, kas tuvāka jūsu būtībai un raksturam, vai tā būtu meditācija, lūgšana, mantrošana, dziedāšana vai fiziskās nodarbības, lai tikai tās harmonizētu jūsu iekšējo enerģiju, tās var būt arī vairākas tehnikas vienlaicīgi.

Lai kādu tehniku izvēlaties, tā nenovērtējami palīdz tagadējās dzīves pacelšanā; tā palīdz ne tikai Gaijas materiālajam ķermenim, bet arī jūsu personīgajā un individuālajā izaugsmē.

Es svētu jūs un izsaku Gaijas bērniem pateicību par sadarbību. Esiet svētīti.

Peace and Love
Miers un Mīlestība

Source: Commander Sohin
Avots: komandieris Sohins

Channel: Kris Won
Kanāls: Kris Won

Translators: Steve, Gloria
Tulkoja: Māra

On the web: www.navealfa.com
http://sohinalatierra.blogspot.com

domingo, 5 de diciembre de 2010

Zvaigžņu kuģa!. Gaijas brāļiem un māsām informācijā par to, ka viena no šīm tīrās un neskartās apziņas būtnēm ir bijusi mūsu Starpzvaigžņu Gaisa kuģī

Un tagad mēs vēlamies dalīties ar mūsu Zemes, Gaijas brāļiem un māsām informācijā par to, ka viena no šīm tīrās un neskartās apziņas būtnēm ir bijusi mūsu Starpzvaigžņu Gaisa kuģī, lai dalītos ar mums jaunumos, kurus vēlamies sniegt jums tālāk.


Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Jūsu saules sistēmu pārpludina un piepilda zvaigžņu vēji, nesot jaunas ziņas no tāltālām Galaktikas vietām.

Un kādas tad labās jaunās ziņas tie ir atnesuši? Vai vēlaties iedziļināties tajās kopā ar mani? Tad kopā ieiesim smalkākās patiesībās, kas mums un jums paveras no ļoti attālām Piena Ceļa vietām.

Jūsu pašreizējās reliģijās- kristietībā, islamā vai jūdaismā- varat sastapties ar Dieva vēstnešiem, kas nes labās jaunās ziņas no Visvarenā Dieva, tos jūs saucat par eņģeļiem. Bet, patiesībā, šīs mirdzošās debesu būtnes, vēstneši neizskatās nepavisam līdzīgi tam kā tos attēlo jūsu mākslinieki- kā garmatainas gaišas būtnes ar spārniem uz muguras!

Patiesībā Dieva Vēstneši ir bezformas būtnes, un, ja tās būtu jānosauc kādā formā, lai to saprastu jūsu racionālais prāts, tad mēs teiktu, ka tās līdzinās enerģijas bumbām, kuras saņem informāciju pa tiešo no Radītāja, ceļo domu ātrumā, tās pārvietojas uz jebkuru Kosmosa vietu, lai nodotu informāciju kādai citai būtnei vai būtņu grupai, kurai ir jāsaņem Dieva dotā informācija.

Šīm cildenajām debesu būtnēm nav vajadzīgi gaisa kuģi, lai ceļotu no viena eksistējošā Visuma uz citu, jo viņu prāti ir tik apbrīnojami, ka tie pārvietojas kur vien vēlas, šķērsojot pat mums nepārvaramus šķēršļus tieši tikpat viegli kā pārejot ielu.

Mums sevi ir jāievieto fiziskos kuģos, jo mūsu ķermeņi, kaut arī daudz smalkāki un izsmalcinātāki nekā jūsējie, joprojām ir fiziski. Bet eņģeļi sastāv no tīras enerģijas, nav atkarīgi no šķēršļiem vai ierobežojumiem, kas atrodas fiziskajā Visumā, tie brīvi pārvietojas tur, kurp tos virza Dievišķā Tēva-Mātes Griba.

Arī eņģeļu starpā eksistē hierarhija, līdzīga kā Baltās Brālības hierarhija uz Zemes. Tie ir sadalīti grupās, bet ne tāpēc, ka daži būtu attīstītāki par citiem, viņu visu tuvums Dievam ir vienāds, bet atbilst tam darba tipam vai misijai ko tie uzņēmušies veikt. Faktiski, ja kādu no šīm būtnēm Augstākā Apziņa sauks pildīt citu misiju, tie pāries citas grupas sastāvā.

Un viņiem šādas pārmaiņas nesagādā nekādas neērtības, jo tie nav piesaistīti savam darbam vai kādai noteiktai būtnei, bet dzīvo tāpēc, lai piepildītu Augstākā Radītāja plānus, un tā ir viņu lielākā laime un prieks. Nekas tiem nesagādā lielāku prieku kā piepildīt Viņa pavēles, tādēļ tie konstanti dzīvo prieka, cildinājuma un svētības stāvoklī.

Un tagad mēs vēlamies dalīties ar mūsu Zemes, Gaijas brāļiem un māsām informācijā par to, ka viena no šīm tīrās un neskartās apziņas būtnēm ir bijusi mūsu Starpzvaigžņu Gaisa kuģī, lai dalītos ar mums jaunumos, kurus vēlamies sniegt jums tālāk.

(piezīme no Kris-Won: šajā brīdī Komandieris Sohins apklust, iespējams, lai apkopotu no Būtnes saņemto informāciju. Es gaidu vairākas minūtes līdz Sohins turpina savu runu)

Tajā brīdī mēs lietojām ierasto kontroles un neitralizēšanas, pretdarbības taktiku, lai apstādinātu tumsas spēku darbību, kas joprojām atrodas planētas spēka vietās, kad mūs apciemoja šī brīnumainā Būtne. Šī būtne nosauca sevi vārdā, ko varētu uzrakstīt aptuveni kā Allan. (piezīme no Kris-Won: ar uzsvaru uz otro zilbi- „al LĀN”)

Allāns atnesa mums Augstākā Saprāta piedāvājumu, kas iesaka mums veikt noteiktas izmaiņas mūsu stratēģijā un tālākajā darbībā. Mēs nevaram tās jums tagad konkrēti nosaukt, jo šī informācija sasniegs publiskus līmeņus un [vai] var nonākt arī pie pretējas ieinteresētības pārstāvjiem, vai saprotat?

Bet mēs varam teikt, ka šī stratēģiskās rīcības maiņa ļoti apstulbinās tumsas pārstāvjus un ievērojami paātrinās šīs planētas cilvēces augšāmcelšanās fināla procesu.

Esiet pieticīgi un laimīgi, jo tās labās ziņas, ko saņēmām un ar kurām tagad dalāmies ar jums visiem, ir ļoti daudzsološas un saistītas ar visu jūsu augšāmcelšanās procesu.

Un tik sen gaidītais Pirmā Kontakta brīdis tādējādi pienācis pavisam tuvu, tāpēc palieciet noskaņoti uz šo lielo brīdi, kuru mēs redzam pietuvojamies pēc jūsu lineārā laika!

Mierā un Mīlestībā, Komandieris Sohins atvadās no jums.

Source: Commander Sohin
Avots: Komandieris Sohins

Channel: Kris-won
Kanāls: Kris-Won

Translator: Steve, Gloria
Tulkoja: Māra

On the web: www.navealfa.com , http://sohinalatierra.blogspot.com

lunes, 30 de agosto de 2010

Alfas Zvaigžņu kuģa. 28.augusts/2010. Bēdas ātri tiek aizmirstas, cilvēks atgūst prieku un spontānumu, jo cilvēka patiesā daba ir būt laimīgam.

Bēdas ātri tiek aizmirstas, cilvēks atgūst prieku un spontānumu, jo cilvēka patiesā daba ir būt laimīgam. Neviens nevēlas ilgi ciest, cilvēki cenšas saīsināt jebkādas sāpes un pēc iespējas ātrāk atgriezties pie laimīgas dzīves.

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Par spīti sāpīgiem notikumiem dažos lokalizētos planētas punktos, sāciet apjaust to, ka visu tautu cilvēki turpina savas vietējos svētkus, izbaudot ģimenes dzīvi vai kopīgi pavadot brīvo laiku ar draugiem. Un tie, kuri rīkojas šādi ir vairākumā. Jūs varat doties uz ciemu Āfrikā, Indijā, ieskaitot Haiti, pēc visa, kas noticis un notiek, bet joprojām redzat bērnus laimīgi spēlējamies ciemata vai pilsētas ielās.

Bēdas ātri tiek aizmirstas, cilvēks atgūst prieku un spontānumu, jo cilvēka patiesā daba ir būt laimīgam. Neviens nevēlas ilgi ciest un cilvēki cenšas saīsināt jebkādas sāpes un pēc iespējas ātrāk atgriezties pie laimīgas dzīves.

Cilvēka būtne, reiz harmonizējusi un līdzsvarojusi visas sliktās lietas ar pagātnes altruistiskajām darbībām, ar visām dzīvēm, kas pavadītas uz planētas, pakāpjas uz svētlaimes stāvokli, kas patiesi attiecas uz cilvēka būtību, jo viņš ir Dievišķā Radītāja radītais, ražots esencē, Viņa imidžā un līdzībā.

Šis Darbības Akts, iedarbojas uz visām šīs planētas cilvēku būtnēm, arī atspoguļojas patreizējos laikos, kad tuvojamies Gaismas Jaunajam Laikmetam. Kad cilvēks vai dzīvnieks saslimst, pēc slimības inkubācijas perioda, notiek pavisam maza krīze pirms ķermenis izslēdz no sevis kaiti un atjauno veselību un labsajūtu.

Šāda situācija šobrīd notiek ar Gaiju, jūsu mīļo planētu Zeme, kas pati par sevi ir saprātīgs dzīvojošs organisms.

Un tā, pirms šī Planetārā Būtne, kas dod jums pajumti, atbrīvo sevi no „slimības”, kas izcēlusies no tās šūnu nepareizajiem veidojumiem (kas ir cilvēki), un no tām enerģijām, kas to aptvērušas, tā ar sev pieejamajiem materiāliem un veidiem, kas ir vajadzīgi, lai notiktu dziedināšana, iziet cauri starp- stāvoklim un ātri sevi (Gaiju) atbrīvo no dažām vēža šūnām, kas kavē tās ķermenim būt veselam.

Lai tas notiktu, dažām šūnām ir jātiek aizvāktām no Gaijas ķermeņa, tā lai citas varētu izbaudīt veselīgu, piepildītu un laimīgu nākotni. Bet vērīgāk ieskatoties, pasaulē ir ļoti daudz labu un mierīgu cilvēku, daudz vairāk nekā zemisku un ļaunu, tāpēc lielākā jūsu daļa turpinās dzīvot savas dzīves kā iemiesotas būtnes uz šīs planētas, un tikai maza cilvēces daļiņa atstās savus ķermeņus, lai ieietu citos ķermeņos, bet jau uz citām planētām, kas atpalikušas no Gaijas evolūcijā.

Zeme, tās apdzīvotā pasaule, ir ļoti īpaša planēta; tai ir liela nozīme starp jūsu Vietējā Visuma planētām.

(ar lielu nožēlu es esmu spiests pārtraukt komunikāciju ar Sohimu divu nepārvaramu iemeslu dēļ, un pēc kāda brīža, lūdzot piedošanu Sohinam, es cenšos atjaunot telepātisko kontaktu ar viņu)

Es redzu, ka cilvēki uztraucas par to, vai tie būs daļa no tiem, kas mirs (man labāk patīk lietot „atbrīvosies no ķermeņiem”) vai arī tie turpinās savu ceļojumu uz Zemes. Bet ticiet man, tie, kuri atstāj savu fizisko ķermeni, tie nemirs, bet turpinās savu attīstību uz mazākām planētām, tā kā bailēm nav pamata. Gara dzīve nekad neiznīkst, un jums joprojām priekšā ir daudzas dzīves uz šīs vai citām attīstītām planētām, līdz izvēlēsieties vairs neiemiesoties un radīsiet savas mājas jau daudz smalkākos plānos, kuros vairs nav vajadzība apņemt sevi ar miesas ķermeni.

Nesatraucieties par jūsu nākotni, jo jūsu liktenis jau ir noteikts, vai nu uztraucaties par to vai nē. No tā varat secināt, ka jūsu nākotne pilnīgi noteikti respektē jūsu tālāko dvēseles evolūciju, nākotne jūs tuvinās Perfektuma stāvoklim, kas ir zenīts, visu dvēseļu fināla pakāpe.

Dzīvojiet laimīgi un kopā ar mums priecājieties par šo Zemes pārejas un pārveides laiku par Jaunu būtni, par kādu tā taps pavisam drīz un kopā ar viņu arī visi jūs.

Miers un Mīlestība

Source: Commander Sohin

Avots: Komandieris Sohins

Channel: Kris-Won

Kanāls: Kris- Won

Translators: Steve, Gloria

Tulkoja: Māra

web: www.navealfa.com

martes, 10 de agosto de 2010

Piektdiena, 6.augusts /2010. Ja tikai jūs zinātu!

Mēs esam kopā ar jums, un daudz tuvāk un personīgāk nekā domājat. Ja tikai jūs zinātu! Bet visam savs laiks, jo „pārēšanās var izsaukt gremošanas traucējumus”!

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Kā paši redzat, tad pēdējās nedēļās ir notikušas daudzas dažādas lietas. Šie notikumi mums stāsta par laiku, kurā dzīvojam- lielo pārmaiņu laiku- un vienlaicīgi sāk iezīmēties pavisam tuvās nākotnes pasaules aprises, ar jaunajām augsti attīstītām tehnoloģijām, medicīnas atklājumiem, jaunām enerģiju formām, kas darbinās mehānismus un jaunu domāšanu par to kā dzīvot pavisam citādāku dzīvi.

No tikko nosauktā, vislielākās pārmaiņas skars tieši pēdējais punkts. Kaut arī jums noteiktus padomus un vadlīnijas dod daudz augstāk attīstītas civilizācijas, viss būs atkarīgs tikai un vienīgi no jūsu attieksmes un vēlmes savstarpēji sadarboties pilnīgi jaunā veidā, kas vajadzīgs, lai dzīvotu uz šīs planētas; jaunās vīzijas šobrīd rada planētu Zemi apdzīvojošie 6,5 miljardi iedzīvotāji vai arī tie iedzīvotāji, kuri apdzīvos planētu pēc pakāpeniski pieaugošo un tuvojošos ģeofizisko izmaiņu ķēdes.

Mēs lūdzam jūs saglabāt mieru savā zemē, nezaudējiet ticību un jūtieties droši, vērojiet to, kas notiek jūsu pasaulē. Mēs jau esam brīdinājuši daudzas reizes,- lai mainītos pasaule, Mātei Dabai tāpat būs vajadzīgas daudzas pārmaiņas un modifikācijas, un šajā procesā daudzas dvēseles atstās fizisko miesu. Nekas nenotiks nejaušības vai gadījuma pēc, jo absolūti nekas Visumā nenotiek tāpat vien. Eksistē augstāki saprāti, kas ir patiesi Radītāja turpinājumi, tie ņem vērā visus faktorus, konstanti tiek pārrunātas un lemtas labākās iespējas bezgalīgo iespēju skaitā, runājot par Sfēru likteņiem (ne tikai par Zemi). Tomēr, šobrīd dominē šīs mazās zilās planētas liktenis un tai ir milzīga ietekme daudzu citu vietējā Visuma un pat ārpus Visuma sfēru likteņos. Nav brīnums, ka tāpēc šajā laikā jūs apmeklē tik daudzveidīgu dzīves formu būtnes no visām radītā Visuma vietām.

Mūsu vissvarīgākais uzdevums ir klusiem un mierīgiem atrasties gaismā, lai vai kas notiktu, zinot, ka viss IR un BŪS visas cilvēces un Gaiju apdzīvojošo būtņu labumam. Cēla gudrība vadīs jūs atrasties pareizajā vietā vispiemērotākajā brīdī; lai kur jūs atrodaties, jums jāpalīdz un jādara iespējami labākais gan fiziskā veidā vai lūgšanās, izrunājot mantras (spēka vārdus vai frāzes), dziedot slavinājumus Dievišķajam, gan meditējot klusumā un ieejot sevī, kur arī rodama visa lielā patiesība. Katrs pats izjutīs veidu kā sniegt labāko palīdzību.

Planētas Zeme izmaiņas, pavisam noteikti, būs mūs visu kopīgi radītās pārmaiņas, jūs no savas puses, vēloties planētai dot visu iespējami labāko, un mēs apvienojot visus mūsu līdzekļus un iespējas, lai palīdzētu to sasniegt.

Mēs esam dzirdējuši jūsu sirds sāpju kliedzienus, lūdzot mūsu palīdzību pasaulei, kurā dzīvojat; un ne tikai, lai to atbrīvotu no kariem, bada un slimībām, bet lai tā kļūtu par vidi, kurā varat dzīvot kā mīļotas un aizsargātas Dieva radības.

Un mēs darīsim savu darba daļu, šis ieguldījums vajadzīgs katram un ikvienam, tas ir kā unikālas un nenovērtējami vērtīgas puzles gabaliņi, kas tiek salikti kopā ar matemātisku precizitāti.

Mēs nekad jūs nepametīsim, par to esat mierīgi. Neskaitāmi cilvēki gan fiziskā formā, gan nefiziskā, atbalsta jūs šajā planētas atjaunošanas procesā, tie pavadīs jūs vedot pie rokas un čukstot jums ausī: „Esi mierīgs, mans brāli, esi mierīga, mana māsa, tavā dzīvē ir gatava ienākt spoža nākotne, tā būs līdzsvarota un harmoniska visām būtnēm.”

Ar mūsu kanālu starpniecību un kontaktiem, mēs jums visu laiku atgādināsim, ka šis jūsu attīstības evolūcijas lēciens nav sapnis, bet kas tāds, kas reāli notiek tagad, šajā brīdī. Un tā, līdz pienāks tā diena, kuru visi gaidāt (to mēs labi zinām), kad atklāti varēsim mācīt visu to, kas jums palīdzēs salauzt vecās važas, visas saites un pieķeršanās, kas attālina no skaistās realitātes saskatīšanas, kas ir cilvēks, Visums un Dievs.

Mēs esam kopā ar jums, un daudz tuvāk un personīgāk nekā domājat. Ja tikai jūs zinātu! Bet visam savs laiks, jo „pārēšanās var izsaukt gremošanas traucējumus”!

Pieņemiet mūsu Mīlestību, atbalstu un sadarbību, ziniet, ka viss ir kārtībā, viss ir iezemēts laika momentā un savā vietā telpā un visumā.

Miers un Mīlestība,

Source: Commander Sohin
Avots: Komandieris Sohins

Channel: Kris-Won
Kanāls: Kris-Won

Translators: Steve E., Adriano
Tulkoja: Māra Brante

Mājas lapa: www.navealfa.com/


domingo, 25 de julio de 2010

19.jūlijs/2010. vērsiet savu uzmanību uz iekšpusi.

Pieņemiet savu likteni, jūs esat Dieva Tēva un Mātes darba radītāji, darītāji; viņi jūs visu laiku vēro. Tādēļ, esiet bez bailēm, vērsiet savu uzmanību uz iekšpusi un tur iegūsit vadību un virzību, tā nesīs jūs pretim uzvarai.

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Daudzas reizes esam uzsvēruši ļoti svarīga brīža tuvošanos-
Pirmo Kontaktu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku TICĒTU reālās Jaunās Ēras atnākšanai, kas ir tieši tāds pats dzīves veids kāds ir mums citās, augstākās dimensijās, tādējādi RADOT vispiemērotākos apstākļus Jaunās Pasaules izpausmei šajā konkrētajā trešās dimensijas plānā.

TICĪBA palīdz RADĪT.

Visiem iespējamiem līdzekļiem, lietojot savas labākās mentālās spējas, neļaujiet sevi pārņemt bailēm un neziņai par nākotni- to rada jūsu masu mēdiji, īpaši televīzija, kuru pamatīgi ietekmē un manipulē egoistiskie un alkatīgie prāti, kas aizstāv verdzību, kurai tie jūs nolēmuši, bet paši labā aizsardzībā un patvērumā dzīvo savos nepieejamos apartamentos.

Vidējais cilvēku rases pārstāvis domā, ka vispasaules ekonomiskā krīze ceļas no nejaušām pārmaiņu druskām un globālā tirgus; bet tā tas nav. Ekonomiskā krīze ir slepenās valdības ļauno centienu, nodomu un darbību rezultāts, kurā iesaistīti lieli kapitāla resursi, šie resursi nešpetni baro nicināmus un nekrietnus ienākumu avotus tādus kā nelikumīgu ieroču pārvadāšanu, narkotiku, orgānu un viszemiskāko un nicināmāko no visiem- sieviešu un bērnu izmantošanu prostitūcijā pret savu gribu.

Tādas nicināmās darbības piepilda negodīgu cilvēku naudas maisus, tie darbojas anonīmi un slepeni, bet ar šausmām un riebumu viņu rīcība skar pat mūs, kas esam apmeklētāji no citām pasaulēm un gaismas dimensijām; tieši tādēļ mēs vēlamies, lai jūs visi zinātu, lai savukārt varētu to izplatīt tālāk ar interneta starpniecību, lūdzu, ignorējiet visas tās ziņas, kas tiek izplatītas jūsu pasaulē par jūsu pasauli. Pasaule nav tik slikta kā tā tiek zīmēta- tie ir salti meli-, kas jums tiek sacīti tagad, kad mēs atrodamies jaunas dzīves veida rītausmas priekšā- mēs lūdzam, lūdzu, nepievērsiet uzmanību un nekādi nekomentējiet un neapspriediet savā starpā TV ziņas vai laikrakstus, kas pēdējā laikā bombardē jūs ar sliktām ziņām tikai tāpēc lai iedvestu izmisumu un bailes. Tikai tā tumšie spēki var jūs paturēt savā kontrolē un valdīt pār jums. Nepiedalieties viņu spēlītē, neļaujiet sevi apmuļķot: pasaulē nenotiek tik sliktas lietas kā tie cenšas jums uzspiest noticēt.

Pieņemiet dzīves grūtos periodus, kuriem laiku pa laikam ir jāiziet cauri, tā tam ir jābūt, jo jūs atrodaties duālajā visumā; bet tā tas nebūs uz mūžiem. Reiz jūs pārvarēsit pašreizējos pārbaudījumus un tos, kas vēl nāks, apgūsit sniegtās mācības, pāršķirsit lapu, turpināsiet augšupeju. Nekas jūsu dzīvē nav mūžīgs, viss ir pārejošs, izņemot tā Būtība kas ESAT patiesībā, kas mūžīgi paliek dzīva un brīva!

Pieņemiet savu likteni, jūs esat Dieva Tēva un Mātes darba radītāji, darītāji; viņi jūs visu laiku vēro. Tādēļ, esiet bez bailēm, vērsiet savu uzmanību uz iekšpusi un tur iegūsit vadību un virzību, tā nesīs jūs pretim uzvarai.

Dzīvojiet Gaismā, ieejiet Gaismā, esiet Gaisma! Un nekāda tumsa jūs nespēs iebaidīt, iestāstīt vai likt darīt ko citu nekā to ko darāt. Jūsu Gars jūs vadīs.

Miers un Mīlestība

Channel: Kris-Won
Kanāls: Kris-Won

Translators: Steve, Gloria
Tulkoja: Māra Brante

Visit on the web: www.navealfa.com
Apmeklējiet: www.navealfa.com

viernes, 11 de junio de 2010

Ar jums runāja Solaris no Planētu Konfederācijas.Tuvojas daudzas pārmaiņas, daudzas būs brīnišķīgas.

Tuvojas daudzas pārmaiņas, daudzas būs brīnišķīgas. Dievišķais Radītājs uz Šaha galdiņa (tā ir pasaule) likumīgā ceļā pārbīda figūras, un rezultāts var būt tikai un vienīgi perfekts, tāds kāds ir Viņš pats.

Sveicieni!

Es esmu Solaris un piederu pie mūsu Saules sistēmas Planētu Konfederācijas (tās ir planētas, kas riņķo ap Sauli), un gribu šodien ar jums parunāt, lai izskaidrotu pēdējā mēneša laikā Kris-Won vēstījumu pārtraukuma iemeslus. Viņš pats to nevar izskaidrot, jo iekšēji jūt nepieciešamību kādu laiku pārtraukt vēstījumu sniegšanu, tāpēc es piedāvāju sevi, lai izskaidrotu notiekošo.

Daudzi cilvēki šobrīd pilda ļoti nozīmīgu lomu Jaunā Zelta laikmeta iesākumā, te es nedomāju tikai par tiem, kuri saņem vēstījumus, bet par visiem tiem, kas šajā pārejas laikā iesaistās cilvēku informēšanā ar mērķi tuvināt Jauno laikmetu. Tieši tādēļ šobrīd ir inkarnējušās ļoti daudzas augsti attīstītas garīgas dvēseles (daudzas no tām ir starp 30 un 50 gadu vecumu) un veicina šo kvanta lēcienu Jaunajā Realitātē. Tā ir „jauna realitāte” jums, lielam vairumam, kuri neko par to nav zinājuši, protams, izņemot iesvētītos un Gaismas Skolotājus; neskatoties uz to, tā ir vienmēr eksistējusī realitāte, jo Patiesība jau ir nemainīga; tā ir viena un negrozāma.

Kā jau esam agrāk teikuši, mēs esam Planētu Konfederācijas biedri, kuri vada, izglīto, sniedz zināšanas, aizsargā tās dvēseles, kurām ir iepriekšnoteikts mērķis cilvēces attīstībā. Kad šīs dvēseles ir sagatavotas, tās pašas spēs vadīt cilvēkus vai cilvēku grupas, lai tie sasniegtu sapratnes stāvokļus un dzīvotu zināšanās, kuras esam nākuši jums nodot kopā ar jūsu brāļiem no ārējā visuma un dažām apgaismotām šīs planētas dvēselēm.

„Tos pazīs pēc viņu darbiem”- saka svētais Skolotājs Jēzus saviem mācekļiem pirms aptuveni diviem tūkstošiem gadu. Un tā tas ir un būs visos laikos, jo Lielo Meistaru mācības neattiecas tikai uz konkrēto ēru, bet Tie (Skolotāji) paši atklāja un atspoguļoja Vienas Patiesības aspektus savās dzīvēs tajā noteiktajā laika periodā un tas perfekti attiecas uz jebkuru cilvēces vēstures posmu.

Pēc viņu darbiem un vārdiem jūs zināsiet vai šie vēstītāji ir patiesā vieduma avoti, kuru lūpas izsaka Bezgalīgā viedumu vai tie ir cilvēki ar nelielu garīgo bagāžu, bet slēptām personiskām vēlmēm un sevī apvieno patiesības graudus ar meliem vai mentālām projekcijām, kas ir citu uzticamu avotu fantāzijas vai iedomu produkti. Te es domāju par to, ko citi garīgā vieduma iedvesmas pilni avoti jums ir stāstījuši: intuīcija labāk nekā loģika, lai gan arī to nevar noliegt, ir tā, kas jūs vadīs nokļūt pie šiem vēstījumiem (kaut vai jūsu pašu vai citu), kas nodrošinās jūs ar vajadzīgajām zināšanām katrā savas attīstības solī tagadējos eksistences pārmaiņu laikos. Ļaujiet jūs vadīt intuīcijai, tā jums lieliski kalpos, mīļie planētas Zeme brāļi un māsas, šīs skaistās, harmonijas un miera, dzīvības pilnās zilās planētas iedzīvotājus.

Ne pārāk tālā nākotnē, konkrēti nevaram pateikt, jūsu brālis Kris-Won atkal varēs translēt šos tiešos sakarus, viņam nevajadzēs Lielo Brāļu palīdzību, lai diktētu telepātiskos vēstījumus, viņš pats spēs savienoties ar iekšējo avotu, lai sniegtu jums vajadzīgo informāciju tieši no savas apziņas un bez starpniekiem.

Mēs viņu gatavojam tā, lai viņš to spētu izdarīt, faktiski, ne jau tikai viņu, bet daudzus Zemes dēlus, kas atrodas tādā līmenī; tie kļūs par nenovērtējamiem palīgiem mūsu darbā, mums- jūsu brāļiem, kas nākuši no citām planētām vai zvaigznēm.

Viņš (Kris-Won) brīvprātīgi piedāvāja sniegt šo vēstījumu, zinot, ka pašam uz kādu laiku jāpaliek nomaļus. Tādēļ mēs lūdzam dot viņam nepieciešamo laiku enerģiju līdzsvarošanai, un kad būs pienācis īstais laiks, viņš atkal jūs informēs par visu to, kas jums ir labs un svarīgs.

Vienīgā atšķirība būs vēstījumu pasniegšanas vieds. Tuvojas daudzas pārmaiņas, daudzas būs brīnišķīgas. Dievišķais Radītājs uz Šaha galdiņa (tā ir pasaule) likumīgā ceļā pārbīda figūras, un rezultāts var būt tikai un vienīgi perfekts, tāds kāds ir Viņš pats.

Ar jums runāja Solaris no Planētu Konfederācijas.

caur Kris-Won

Mājas lapa: www.navealfa.com

Tulkoja Māra Brante
Traslation English: Gloria and Steve

martes, 1 de junio de 2010

Mīļie šīs mājas lapas lasītāji!

Mīļie šīs mājas lapas lasītāji!

Kris-Won, Alfas Zvaigžņu kuģa komandiera Sohina vēstītājs, lūdz pateikt, ka šobrīd viņam ir nepieciešams laiks garīgajai attīstībai, izaugsmei, meditācijām un pašizziņai.
Tiklīdz Kris-Won būs nobriedis atkal turpināt vēstījumu pieņemšanu, tā mēs atkal lasīsim viņa ziņojumus.
Paldies par sapratni.
Māra Brante (Kris-Won vēstījumu tulkotāja latviešu valodā)

miércoles, 5 de mayo de 2010

Sveicieni no Zvaigžņu kuģa Alfa! 4.maijs/2010. Šajā gadījumā jūtu, ka bez Komandiera Sohina ir vēl...

KRIS-WON: Pēkšņi savā darba telpā jūtu temperatūras paaugstināšanos. Šajā gadījumā jūtu, ka bez Komandiera Sohina ir vēl...

SOHINS: Sveicieni visiem. Man ir prieks jūs iepazīstināt ar maniem garīgajiem Brāļiem. Vispirms došu vārdu manam brālim Sen Žermēnam.

SEN ŽERMĒNS: Es pieņemu mana brāļa Sohina, kā arī mūsu brāļa Kris-Won kā vēstītāja, piedāvāto iespēju, lai dotu ziņojumu- lai arī brīvā formā- tas ir ļoti būtisks šajos laikos.

Jūs zināt, ka Gaija pārkārto savas īpatnējās enerģijas, kā fiziskās tā arī smalkās, ar mērķi- turpināt savu evolūciju planētas līmeņa Augšāmcelšanās procesā uz augstākām vibrāciju pakāpēm. Mēs zinām, ka jūsu internetā pieejams plašs izklāsts un versijas, kas dažādi skaidro kāpēc un kādas fiziskās pārmaiņas notiek uz Mātes Zemes.

Gaija pielabo savu asu rotāciju tā, lai tās būtu perfekti taisnas un nevis nedaudz izliektas (vai nobīdītas) kā līdz šim. Šīs rotāciju modifikācijas ir jāveic lēnām, citādi pārmaiņas var izsaukt postošas zemestrīces pāri nodarot daudziem cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. Lai arī Māte Zeme pakāpeniski maina savu rotāciju, acīmredzot vienalga notiek tādas Zemes kustības, kas izraisa plūdus kādās atsevišķās zemeslodes vietās.

Esiet gatavi tādiem notikumiem, bez bailēm, bet ar apzināšanos par notiekošo, tas nepieciešams visu gaidītajām pārmaiņām. Atcerieties un nebaidieties, jūs neesat vieni; visiem mums blakus stāv armijas, gaismas būtņu pulki, kas dos jums sparu un drosmi tikt galā ar visām pārmaiņām cerībā un ticībā uz vislabāko gala rezultātu. Pēc vētras spīd saule, vēl mirdzošāka un spožāka.

Tagad došu iespēju citam Brālim, kurš vēlas teikt dažus vārdus.

AŠTARS ŠERANS: Es ietinu visus planētas Zeme brāļus un māsas gaismas segā un saku jums- ļaujiet, lai viss notiek. Mēs esam jūsu pusē, tāpēc neviens, kurš nesavtīgā apziņā dzīvo šo dzīvi un ir saistīts ar pārējiem saviem brāļiem, nepaliek neaizsargāts tad, kad notiek strukturālās pārmaiņas noteiktās vietās uz planētas.

Visi tie, kuri ejat garīgo ceļu, tiekat „izsekoti” no mūsu kuģu centrālajiem datoriem, un ja pēkšņi atrodaties lielās briesmās, mēs reaģējam nekavējoties, lai glābtu jūs un pārceltu jūs sveikus un veselus citā vietā. Kaut arī zināt, ka uz planētas jānotiek daudzām pārmaiņām, ziniet arī to, ka nekas nenotiks ar jums, jūs tiekat pieskatīti un aizsargāti ar mūsu tehnoloģisko iekārtu palīdzību, un tajā dienā, kad ar to iepazīsities paši, būsiet pārsteigti par mūsu iekārtu darbības izsmalcinātību un ievērojamo efektivitāti.

Bailēm nav pamata, mīļie draugi, jo mēs ejam jums līdz it visur.

Beidzot dodu vārdu mūsu beidzamajam sarunu biedram.

SAMANA, SANANDA, JEŠUA/JĒZUS: Ha ha! Paldies, Kris-Won, ka uzrakstīji dažus manus vārdus. Patiesībā, būtu bijis diezgan ar jebkuru no tiem. ES ESMU enerģija, kas pazīstama kā Dēls, bet ne vienīgais Tēva dēls, jo visi esam Dieva bērni, viņa radīti, bet tāpēc, ka nācu pie garīgās sapratnes, ka mans Tēvs un Es esam Viens, un nav reālas atšķirības starp Viņu un Mani. Ikviens, kurš nonāk pie šīs Patiesības, kļūs par patiesu Dieva Dēlu, izpaužot trešo no trim Dievišķajiem aspektiem vai šķautnēm: Tēvs, Māte un Dēls.

TĒVA aspektā, Viņš ir visa Kosmosa un tajā mītošo daudzveidīgo radību Radītājs; Viņš runā ar mums caur mūsu apziņas balsi mūsu iekšienē. Viņa MĀTES aspekts ir viss, kas mūs apņem dabas izpausmē planētas, saules, galaktikas un kosmiskajos līmeņos; Viņa tuvojas mums caur Mīlestību, kas ir pamata daļiņa pilnīgi visam spēkam Visumā. Un viņa DĒLA aspektā, mēs esam šī aspekta katra kripatiņa, dzīvas un apzinīgas būtnes, kuras zina, ka ir Dievišķās Gribas radītas, un kādu dienu atgriezīsimies atpakaļ Avotā no kurienes nāk absolūti viss, visas mīlestības BŪTNES, viss labais un visa gaisma, viss, kas ir piesaukts, tas ir arī vairojis Viņa Bērnu formas kosmosā.

Labais rada labo. Visas būtnes ir piesaistītas Pievilkšanās likumam. Kur divi vai vairāki sapulcējas manā vārdā, ziniet, tur esmu arī es un leju Manu svētību pār jums, iedvešot manu elpu jūsu ikdienas dzīves nogurušajās sirdīs, kas brīžiem ir tik nogurdinoša un grūti pārvarama; es to zinu ļoti labi. Ja es šeit šodien esmu, tad tas nozīmē, ka paši, ar savu mīlestību un vēlmi kalpot Dievišķajam Plānam, esat mani saukuši, būdami gatavi, ja nepieciešams, ziedoties, lai veicinātu tagadējā realitātes plānā Jaunās Pasaules augšanu.

Es apskauju un svētu jūs nevis vienu, bet tūkstošiem reizes.

Miers un Mīlestība

Avoti: Komandieris Sohins, Sen Žermēns, Aštars Šerans un Jēzus
Kanāls: Kris-Won
Translator: Steve
Tulkoja: Māra
Mājas lapa: www.navealfa.com/

viernes, 30 de abril de 2010

ALFA ZVAIGŽŅU KUĢIS. 28.aprīlis/2010.Atrisiniet visas savas problēmas, izvairieties un apejiet ceļa šķēršļus.

Atrisiniet visas savas problēmas, izvairieties un apejiet ceļa šķēršļus, ticiet mūsu solītajai Jaunajai Zemei; jūs paši to zināt- savās sirdīs- jaunais materializēsies ļoti drīz, pēc nenovēršamām pārmaiņām, kurām tūlīt ir jāsākas.

Sveicieni no Zvaigžņu kuģa Alfa!

Tas ko esam ziņojuši iepriekšējos vēstījumos, mūsu brāļi un māsas, LAI TĀ BŪTU, lai top. Pēc aizas šķērsošanas pārejā uz nākamo līmeni, jums kā šīs zilās planētas cilvēku būtnēm, jākļūst par gaismas būtnēm, kas vibrēs daudz augstākās frekvencēs un atradīsies pavisam jaunā eksistences stāvoklī. Jūsu dzīves veids, domāšana, rīcība, darbība, laika pavadīšana, viss kļūs ļoti līdzīgs tam, kas notiek mūsu mājas planētās, vietās no kurienes nākam mēs, Alfas Zvaigžņu kuģa apkalpe un citi starpplanētu un starpgalaktiku gaisa kuģi. Jūsu pasaule pēc eksperimenta un Augšāmcelšanās procesa piedzīvošanas vairs nebūs bēdu un netaisnību pasaule kādā dzīvojat tagad, kas par tādu kļuvusi pateicoties tumsas spēku manipulācijām, kas turējušas jūs savā „jūgā” un valdījušas pār jums tūkstošiem gadu garumā.

Jūs nesaprotat, kā gan Debesis ir pieļāvušas tādu izmantojošo spēku kundzību, kā pieļāvušas uz tik ilgu laiku tik ļoti jūs nospiest. Mīļie, tas bija nepieciešams, jo visām dvēselēm ir jāsasniedz zemākais vibrāciju līmenis, lai vēlāk atgrieztos un paceltos, lai atgrieztos pie Radītāja Tēva-Mātes. Tā ir „Dieva Spēle”, iekšējais struktūras darbs, kas ieskicē triljonu (kvintiljonu) dvēseļu likteņus, kas krustām šķērsām krustojušas savus dzīves ceļus, lai paveiktu Meistara Plānu; plāns novedīs katru dvēseli uz Perfekto, kas arī ir visu dvēseļu galīgais mērķis. Kad visas dvēseles, apgaismotas ar šķīsto un žilbinošo Pirmatnējā Logosa Gaismu, pieredzēs visu dzīvē pieredzamo, tās atgriezīsies, lai atkal sakustu vienā veselā ar savu Radītāju; Radītājs saņems ikvienu un katru ar Tādu Mīlestību, ka ikviens tad zinās, ka ir kļuvis Viens, ir kļuvis par unikālu Pilnības Būtni, Nedalāmu; šis process noticis šobrīd neaptverami ilgā laika periodā.

Zeltītie kosmiskie vēji attīrīs visu blīvajā matērijā dzīvojušo Garu ceļu un Visvarenais aiznesīs savus Bērnus uz Viņa dievišķo klēpi, tāpat kā jūrā ietek upes, kas pirms tam locījušās cauri kalniem un ielejām. Visumu, kas reiz ticis radīts un paplašinājies meklējot vēl nebijušas pieredzes, to atkal ievilks un uzsūks sevī vienīgā Mūžīgā Būtība; Visums tad būs atbrīvots no vēlmes dalīties un mīlēt sevi. Un tad Viņš gulēs ar Savu sapni eonu ilgumā, līdz pēc lielās atpūtas gribēs atkal radīt jaunu Visumu ar jauniem tajā valdošajiem Kosmiskajiem Likumiem.

Labi. Vai nav tā, ka jūsu ikdienas rūpes ir triviālas un nenozīmīgas salīdzinājumā ar visa Radītā lielumu, attīstību un veidojumu, visu būtņu Kungu, visu pasauļu un visu dimensiju varenību? Ienirsiet Radītajā un vēl Neradītajā bezgalībā, un sajūtiet to zināšanu ekstāzi, ka drīz kļūsiet par līdz šim nepazītām mirdzošām miera un mīlestības būtnēm, līdzīgām mums, kas nākušas sniegt jums roku un pacelt jūs augšup, kā ķēdes posmiņi, kas viens aiz otra paceļas augšup uz bezgalību.

Atrisiniet visas savas problēmas, izvairieties un apejiet jūsu ceļa šķēršļus, ticiet mūsu solītajai Jaunajai Zemei; jūs paši to zināt- savās sirdīs- jaunais materializēsies ļoti drīz, pēc nenovēršamām pārmaiņām, kurām tūlīt ir jāsākas. Ticiet sev, jo jūsu iekšienē, jums ir viss Visuma spēks; jums tikai jāiemācās šo stiprumu paņemt no sevis un izteikt to ar mīlestību un viedumu, lai kurp ietu un ko darītu.

Mīlestība un Miers. Un daudz, daudz pacietības, mīļie brāļi un māsas, jo viss atnāks...īstajā laikā. Strādājiet, lai tuvinātu šo brīdi, ko visi tik ļoti vēlaties, un nenodarbiniet sevi ne ar ko citu.

Avots: Komandieris Sohins no Zvaigžņu kuģa Alfa
Kanāls: Kris-Won
Translator: Mara Brante
Traslation English: Gloria and Steve
Web lapā: www.navealfa.com

lunes, 26 de abril de 2010

ALFA ZVAIGŽŅU KUĢIS, 25.aprīlis/2010. Tā nu redzat, ka neesat vieni virzoties uz Augšāmcelšanos un Jauno Zemi.

Tā nu redzat, ka neesat vieni virzoties uz Augšāmcelšanos un Jauno Zemi. Saku to tāpēc, ka lasītāji ir pauduši savas izmisuma pilnās sajūtas par to, ka jūtoties vieni un pamesti, tiem šķiet, ka netiek sniegta palīdzība!

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Mēs esam lepni par to kā palīdzat savai pasaulei, pasaulei, kas patiesībā nav jūsējā, jo jums ir tikai pagaidu atļauja dzīvot uz tās, lai katra aizejošā diena to padarītu labāku. Aizvien vairāk cilvēku nostājas opozīcijā varenajām starptautiskajām un vietējām kompānijām, kas piesārņo un veic nelikumīgas darbības savās fabrikās, aizvien vairāk informācija par piesārņojumu, ko šīs kompānijas rada ar ķīmiskajām un gāzveida izplūdēm, kas tiek iepludinātas upēs, okeānos un atmosfērā, kas kādreiz bija tīri un dzidri, sasniedz publiku.

Dievs nepieļaus dažiem valdošajiem politiskajiem līderiem turpināt saraust bagātības no nodokļu maksātāju naudas un savām tautām ko tie pārvalda, kas līdzinās laupīšanai un aptraipa vēlētāju izrādīto uzticību. Jūs paši redzat- tas ko saku- ir fakts, tagad atklājās daudzu politiķu „netīrā veļa”, to, kas kļuvuši bagāti piesavinoties naudu, kas bijusi paredzēta sabiedriskiem darbiem. Patiesībā, neviens pats politiķis nespēs turpināt savu darbību neatklājot savu tumšos gājienus visai sabiedrībai.

Kad uzziniet par privāto uzņēmumu un politiķu sliktajiem darbiem, nepieklustiet, neapmierinieties ar nosodījumu un faktu „cik slikta palikusi pasaule”. Veidojiet savstarpējas alianses un radiet spiedienu uz vainīgajiem, lai tie tiktu atlaisti no sabiedriskā darba un piesārņojošās kompānijas tiktu sodītas vai sliktākajā gadījumā slēgtas. Labāk lietojiet internetu nekā izplatāmu informāciju preses veidā, ko ļoti bieži vada konkrēti ieinteresētas personības, un izplatiet šo informāciju tā, lai korupcijas gadījumos tā vienalga nokļūtu līdz sabiedrībai.

Nesalieciet rokas klēpī ļaujot tiem turpināt savas visatļautības, viss nodarītais kaitējums postoši turpināsies (runājam par tiem savtīgajiem biznesmeņiem, kuriem nerūp šīs planētas dabas tīrība un skaistums), vai arī tie turpina izšķiest valsts līdzekļus (runājam par politiķiem, kuru vienīgā doma ir gūt labumu no ieņemamā stāvokļa nevis rūpēties, strādāt un veltīt sevi uzlabojot sabiedrības dzīvi un stāvokli).

Šādā veidā jūs visi veicināsiet šīs pasaules ātrākas pārmaiņas un tuvināsieties tam stāvoklim, kuru esat nopelnījuši, jo tās ir jūsu tiesības.

Iepriekšējos vēstījumos esam runājuši par palīdzību no mūsu puses, kas virzītu jūs uz drīzo Augšāmcelšanos. Esam stāstījuši par lielo palīdzību no daudzu jums neredzamu būtņu puses, kuri tāpat kā mēs, nāk no ārējā visuma, un kurus saucat par citplanētiešiem. Jums palīdz arī augsti attīstītas cilvēku būtnes, kuri jau daudzu paaudžu ilgumā dzīvo Zemes garozā un novēro jūsu straujo virzību uz piekto dimensiju, tie vēlas kādu dienu kopā ar jums dzīvot mierā, harmonijā un brālībā.

Tāpat mēs vēlamies, lai jūs apzinātu to klātbūtni un nenovērtējamo palīdzību ko sniedz garīgās būtības, kas savā laikā, kad atradās fiziskajā ķermenī, bija jūsu ģimenes locekļi un draugi, bet tagad no astrālā plāna vai vēl augstākiem plāniem sniedz savu palīdzību. Jūs tos neredzat un nedzirdat, jo joprojām dzīvojat pasaulē, kas vibrē tikai trīs dimensijās (lai arī ir cilvēki, kuri tos saredz). Tas nenozīmē, ka tie nav tikpat dzīvi, kā jūs. Faktiski, gara dzīve smalkā un astrālā stāvoklī ļauj uzņemt un sajust notiekošo daudz patiesāk un reālāk nekā jums, kas šajā dzīvē darbojas tikai ar piecām fiziskajām maņām; un tā mēs varam pat teikt, ka tie ir vēl dzīvāki par jums! (smejas).


Gari nevar atklāti ar jums sarunāties, bet tie var ietekmēt jūsu prātus, brīdināt par briesmām vai norādīt uz jūsu kļūdām, vai ieteikt jums jaunas idejas, kas uzlabotu jūsu dzīvi. Daudzi taču vairākkārtīgi sajutuši viņu klātbūtni, vai ne?

Tā nu redzat, ka neesat vieni virzoties uz Augšāmcelšanos un Jauno Zemi. Saku to tāpēc, ka lasītāji ir pauduši savas izmisuma pilnās sajūtas par to, ka jūtoties vieni un pamesti, tiem šķiet, ka netiek sniegta palīdzība!

Mīļās, planētas Zeme iemiesotās dvēseles, jūsu Radītājs jūs tik ļoti mīl, vai tiešām domājat, ka Viņš savā augstsirdībā un bezgalīgajā mīlestībā pret jums atstātu jūs vienus? Parunājieties savā starpā, apciemojiet viens otru, ja jūsu paziņu lokā nav jūs saprotošu cilvēku, tad kontaktējieties internetā ar saviem brāļiem un māsām, un atradīsiet tādus pašus savu iekšējo ceļu meklētājus kā jūs, kas sajūt sevi kā Dieva Bērnu, kas vēlas tuvākajā nākotnē ieiet jaunajā vēl nezināmajā Zemē.

Jūs esat Viens ar Radītāju. Apziniet to!

Mīlestība un Miers

Avots: Komandieris Sohins no Zvaigžņu kuģa Alfa
Kanāls: Kris-Won
Mājas lapa: www.navealfa.com
Translator: Mara Brante

martes, 20 de abril de 2010

ALFA ZVAIGŽŅU KUĢIS. 20.aprīlis/2010. Paplašiniet savu apziņas līmeni mainot savu paša attieksmi; klausiet nevis zemākajam prātam.

Paplašiniet savu apziņas līmeni mainot savu paša attieksmi; klausiet nevis zemākajam prātam, bet sekojiet jūsu sirdsapziņas balsij, kas no jūsu būtības iekšienes diktēs tālāko rīcību planētas pilnīgai pacelšanai.

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu Kuģa!

Pagājušas deviņas dienas (deviņi mēneši, kā saka Ziemeļamerikas indiāņi) kopš pēdējā vēstījuma caur mūsu kanālu Kris-Won. Mēs jau esam teikuši savās agrākajās pārraidēs, ka atsevišķos gadījumos varam nesazināties ar jums kādu ilgāku laiku, ja mums jāveic noteikti uzdevumi noteiktā laikā, kas dažkārt pieprasa pilnīgi absolūtu mūsu uzmanību un atdevi darbam; citreiz pat citos saules sistēmas kvadrantos vai pilnīgi citā Galaktikas daļā. Mēs kalpojam arī citiem saviem brāļiem, kad tiem vajadzīga mūsu palīdzība. Un, protams, tāpat vēlamies tiem palīdzēt, pat ja mums uz kādu brīdi ir jāpārceļ mūsu pastāvīgais darbs ar Māti Gaiju un Viņas bērniem.

Jums ir vajadzīgs mūsu atbalsts tad, kad notiek vibrāciju līmeņa izmaiņas, kad tās paceļas augstākās oktāvās un tuvinās perfektajam. Mums ir jums jāpalīdz šajā kritiskajā pakāpē, jo jebkura kļūda no cilvēces puses var nostrādāt kā planetāra līmeņa katastrofa un pat aiz tās robežām, kļūdas, kuras mēs, kā jūsu Vecākie Brāļi un Māsas, negrasāmies pieļaut nekādā veidā vai apstākļos. Mēs piedāvāsim savu palīdzību, lai nodrošinātu kārtīgu un vienmērīgu pāreju uz jauno dzīves vietu visiem Zemes iedzīvotājiem tad, kad atstāsiet trīs dimensiju planētu, lai pārceltos uz piec- dimensiju planētu. Tāds ir jūsu liktenis, un mēs pārliecināsimies, ka šis kvanta lēciens noritēs bez starpgadījumiem un problēmām, neskatoties uz tumsas spēku nepārtraukto iejaukšanos, kas izmisīgi cenšas aizkavēt cilvēces un citu valstību pāreju uz Jauno Zemi.

Lūdzu, nešaubieties un izturieties ar visu cieņu un respektu pret šī kopējā mērķa priecīgo ieguvumu, tas ir ikviena -mūsu un jūsu- sasniegums apvienojoties brālībām un apvienībām, bet katrs individuālais jūsu prāts, kas pakļauj sevi šaubām vai netic nākamajam cilvēces evolūcijas lēcienam, rada grūtības vai aizkavē pārejas momenta īstenošanās faktu, šis notikums nav dažu naivu sapņotāju utopiski sapņi.

Labāk palīdziet tuvināt Jauno Pasauli ticot mums un spēcinot mūsu savstarpējo sadarbību, kā arī vizualizējiet mirdzošu jaunu pasauli, ko apdzīvo mīlestības pilnas būtnes, kas dzīvo harmonijā viena ar otru, arī ar dzīvniekiem, gaisu un jūras vidi. Lai to sasniegtu- tas ir svarīgi- lielam cilvēku skaitam uz šīs planētas jāsasniedz apziņas atmošanās, jo tas ļaus jums pacelties augstākos apziņas līmeņos, augstāk nekā tur kur tagad dzīvojat. Faktiski, daudz, daudz augstāk!

Visu pasauļu Radītāja plānos rakstīts, ka šajā brīdī jūsu pasaule pacelsies augstākā Radības līmenī. Gaijai ir paredzēts pacelties visā tās pilnībā, jo Planēta Zeme (Logos) kļūst par piektās dimensijas planētu, un kopā ar To arī visas planētu apdzīvojošās dzīvās radības, protams, iekļaujot arī cilvēku realitāti pie kuras piederat jūs.

Bet nesatraucieties, tas nav tik grūti kā šķiet. Mēs, kas jūs nepārtraukti novērojam, esam pamanījuši, ka aizvien vairāk un vairāk cilvēku ir jau pārbaroti ar veco un arhaisko sistēmu, un tiecas dzīvot labākā pasaulē bez kariem, izsalkuma, netaisnības un nevienlīdzības. Vai bez politiskās korupcijas, policijas un tiesām. Ar katru brīdi vairāk cilvēku meklē ideālus un garīgo pasauli, kur valda ētikas un morāles likumi, un aizvien mazāk cilvēku meklē izvirtības un pārmērības; vairāk ir par vienlīdzību un to, lai bagātās valstis dalītos savā labklājībā ar nabadzīgākajām, lai cilvēki palīdzētu un sadarbotos īstenojot dzīvē atjaunojošo ideju spēku visām dzīvajām būtnēm, kas apdzīvo planētu Zeme un tās globālo pacelšanos.

Jo jūsu brāļi un māsas, dzīvnieki, augi un minerāli, arī tie paceļas, tādēļ nepieciešams, lai jūsu attieksme arī pret tiem visiem radikāli mainītos, jo vēl joprojām jūsu starpā eksistē daudzas arhaisku tradīciju paliekas, kā, piemēram, fakts par jūsu mazāko dzīvnieku brāļu un māsu gaļas ēšanu, pārliecīgo un disproporcionālo koku izciršanu, kas ir Gaijas plaušas, naftas izsūknēšanu, kas ir Gaijas asinis, vai minerālu rakšanu no zemes virskārtas vai dziļumiem, kas ir Gaijas kauli. Šīs izrīcības rada ģeoloģisku disbalansu un var parādīt savas sekas ļoti īsā laika sprīdī. Faktiski, jums jau tās būtu, ja ne mūsu laikus iejaukšanās dažos kritiskos momentos, kas apdraudēja jūsu pasaules stabilitāti.

Paplašiniet savu apziņas līmeni mainot savu paša attieksmi; klausiet nevis zemākajam prātam, bet sekojiet jūsu sirdsapziņas balsij, kas no jūsu būtības iekšienes diktēs tālāko rīcību planētas vispārējai pacelšanai.

Miers un Mīlestība

Source: Commander Sohin of Alpha Spaceship
Avots: Komandieris Sohins no Zvaigžņu kuģa Alfa
Channel: Kris-Won
Kanāls: Kris-Won
Translators: Steve, Gloria
Tulkoja: Māra
On the Web: www.navealfa.com
Web lapā: www.navealfa.com

lunes, 12 de abril de 2010

11.aprīlis/2010. Nākamo stundu laikā mēs uzsāksim sagatavošanos; Mātes kuģi, vidējie un mazie.

Nākamo stundu laikā mēs uzsāksim sagatavošanos; Mātes kuģi, vidējie un mazie, kas pildīja savus pienākumus kādas citās vietās galaktikā, tiks uz laiku atsaukti no savu pienākumu pildīšanas un nekavējoties pievienosies jau esošajiem Gaismas spēkiem šajā Piena Ceļa kvadrantā.

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Mēs esam laimīgi veicot šo paziņojumu, un pavisam droši šis paziņojums visus nenogurstošos Gaismas darbiniekus ļoti iepriecinās. Ar vistīrāko nodomu- lai palielinātu drošības un aizsardzības mehānismus pret Tumsas opozīcijas spēkiem, Galaktiskā Gaismas Federācija ir nolēmusi palielināt Mātes Kuģu, vidēja izmēra un maza izmēra gaisa kuģu daudzumu, kas tiks pievienoti jau tiem kuģiem, kas orbītā ap Zemi atrodas kustībā vai fiksētās pozīcijās, vai apslēpti kādās noteiktās visuma vietās. Kustībā atrodošos un apslēpto kuģu daudzums tiks palielināts par 10%, tie papildinās jau esošos kuģus, kas nodarbojas ar jūsu skaistās zilās planētas aizsardzību, floras, faunas un cilvēces attīrīšanu un pacelšanu.

Nākamo stundu laikā mēs uzsāksim sagatavošanos; Mātes kuģi, vidējie un mazie, kas pildīja savus pienākumus kādas citās vietās galaktikā, tiks uz laiku atsaukti no savu pienākumu pildīšanas un nekavējoties pievienosies jau esošajiem Gaismas spēkiem šajā Piena Ceļa kvadrantā.

Šo lēmumu pieņēma Starptautiskās Konfederācijas Padome un pārsūtīja to Galaktiskajai Gaismas Federācijai izpildei; Galaktiskās Gaismas Federācija strādā īpaši ar šo galaktiku.

Lūk, jūs varat priecāties un būt gandarīti par šo ziņu, jo šī ziņa nozīmē to, ka pietuvinājies Pirmā Kontakta brīdis, kas savukārt paātrinās cilvēces Augšāmcelšanās procesu uz planētas Zeme, kā arī visu jums radniecīgo valstību: devu, elementāļu, dzīvnieku, augu un minerālu valstību pacelšanos. Te, patiešām, ir iemesls svinībām, visas dvēseles visbeidzot saskatīs savu pacelšanos uz augstākiem līmeņiem (kā taustāmu faktu) daudz agrāk nekā gaidīts!

Mēs gribētu vēl arī piebilst, ka visu to centieni un pūles, kas strādā jūsu brāļu un māsu pamodināšanā un pacelšanā, starp planētas cilvēkiem, kurus mēs augsti novērtējam kā mūsu sabiedrotos, tiem visiem ir bijis liels ieguldījums šī Vecajo Padomes lēmuma pieņemšanā. Jūsu uzkrātais momentums un uzticīgā atdeve šim darbam ir sekmīgi pārliecinājusi Vecajo Padomes viedākos locekļus, ka palīdzība no ārpuses ir pelnīta un tiek īstenota kā iesaistīto spēka skaita palielināšana.

Un tā, apsveicam visus, šis Gaismas spēku pieaugums notiek pateicoties jūsu visu smagajam un atdeves pilnajam darbam, mīļie, miera, mīlestības un taisnības gaismasdarbinieki. Jūs esat spējuši pārliecināt visizsmalcinātākos vietējā Visuma prātus, ka pienācis laiks un jūs esat nopelnījuši savas Eksistences Pacelšanu, esat nopelnījuši virzību uz priekšu, kas ievērojami paātrinās tumsas opozīcijas spēku hegemonijas un kontroles krišanu.

Lai plūst neapstādināma attīstības Gaisma, kas samazina planētas Zeme regresīvos spēkus! Mūsu uzvara tiks sasniegta jūsu un mūsu kopīgos centienos un pūlēs!

Miers, Mīlestība un Gaisma

Avots: Komandieris Sohins no Alfas Zvaigžņu kuģa
Kanāls: Kris-Won
Translators: Steve, Gloria
Tulkoja: Māra
Web lapā: www.navealfa.com

sábado, 10 de abril de 2010

8.aprīlis/2010. 8.aprīlis/2010.Ir cilvēki, kas vēl joprojām daudz kļūdās, jo nav parādījuši savas gaismas mirdzumu, tāpēc mēs par tādiem sakām „t .

Ir cilvēki, kas vēl joprojām daudz kļūdās, jo nav parādījuši savas gaismas mirdzumu, tāpēc mēs par tādiem sakām „tumsā” un saucam par Tumšajiem. Tie nepelna mūsu nopēlumu un ienaidu, bet gan sapratni un žēlastību; tas ir patiesais viedums.

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Nekāda rīcība nevainagosies panākumiem, vismaz ilgtermiņa, ja tās mērķis un pielietotie līdzekļi nebalstīsies uz jūsu pirmatnējo un neskarto kristāliskās un dzirkstošās mīlestības jūru. Ja jūsu izvēlētais ceļš, jūsu nodoms nav stingrs un tīras un nesavtīgas mīlestības piepildīts, tad tā ir zīme, ka tas nenāk no debesīm, un darbība lemta bojāejai vai neveiksmei.

Piepildiet katru savu darbību ar mīlestību, piesātiniet savus vārdus ar mīlestību, un greznojiet savas domas ar mīlestību. Tas ir ceļš uz sevis apjaušanu, tas nav nekas cits kā dziļa zināšana par Būtību, kas esat patiesībā. Vienīgais ceļš, kas aizvedīs jūs atpakaļ uz izcelsmes vietu, uz Pirmavotu ir mūžīgās Mīlestības un patiesības zeltītais ceļš; Mīlestības, kas nav sabojāta ar apslēptām vai zem slepenām sajūtām, ar savtīgumu vai personīgu pašapmierinātību.

Daži saka: „Bet es jau to zinu!” Un tiem es atbildu: „Ja tu jau to zini, Debesu vārdā, kādēļ tad nerīkojies savādāk?” Kādēļ jūs domājat, ka visu laiku Visvarenākajiem Skolotājiem, lietojot tos vārdus un jēdzienus, kas saprotami konkrētajā laikā dzīvojošo intelektam, kādēļ tiem ir bijis jānodod vienas un tās pašas Patiesības tikai dažādos veidos, bet galu galā atkal par to pašu Patiesību? Protams, tāpēc, ka šīs fiziskās pasaules cilvēku būtnes ir ignorējušas dotās mācības. Daudzi ir iemācījušies no galvas svēto grāmatu vārdus. Cik jauki, kāda tiem lieliska atmiņa! Bet patiesībā, un es domāju „tīrā” patiesība ir tāda, ka diemžēl jebkuras reliģijas ticīgie vai sekotāji nav sapratuši mācības patieso būtību, to ko skolotājs, kurš iedvesmoja katru un ikvienu šajā reliģijā, nāca dot. Cik bēdīgi, vai ne?

Ja vārdam ‘reliģija’ ir Latīņu valodas izcelsme ‘religare’ , un tas nozīmē savienība, tad sakiet, vai dažādajās reliģijās jūsu pašu radītā separācija, kas novedusi pie nogalināšanas (pat vēl šajās dienās!), sakiet vai šī savienība patiesībā nav „ne-savienība”. Tieši tādēļ uz pasaules ir tikai daudz ateistu, kas netic nevienam, bet tic tikai tam, kas saredzams acīm un pārbaudāms ar fiziskām sajūtām. Daudzi cilvēki ir sapratuši, ka reliģija neapmierina un nesniedz to, ko tie sajūt kā Patiesību ar lielo „P”!

Planētas cilvēces nākotne, mīļie, ir jaunas un unikālas reliģijas godināšana: Mīlestības reliģijas! Šī reliģija nesaprot separātismu, šķelšanos, reliģiskos vai rasu naidus, ne arī patiesības slēpšanu, kā arī jūsu reliģiju draudzes locekļu tīrās un vienkāršās bailes zaudēt spēku un hegemoniju.

Kā gan patiesi mīlošs cilvēks var darīt, rīkoties, pieņemt lēmumus un virzīties it kā uz priekšu neņemot vērā apkārtējo labklājību un laimi? Mums tā ir tik pašsaprotama lieta, skaidra un vienkārša, ka mums patiešām ir grūti kaut ko veikt tikai sevis labā nesniedzot labumu arī citiem.

Ir cilvēki, kas vēl joprojām daudz kļūdās, jo nav parādījuši savas gaismas mirdzumu, tāpēc mēs par tādiem sakām „tumsā” un saucam par Tumšajiem. Tie nepelna mūsu nopēlumu un ienaidu, bet gan sapratni un žēlastību; tas ir patiesais viedums. Noliegt tos, kas joprojām atrodas tumsā un novēlēt tiem saņemt sodu un grūtības, tas nenozīmē dzīvot mīlestībā, tas nenozīmē nest dzīvē Jēzus, Budas, Muhameda vai Zoroastra mācības, kuri savās dzīvēs runāja tikai par mīlestību, žēlastību un piedošanu.

Audziet un pilnveidojieties mīlestībā, piedošanā, sapratnē; tumšie nodara pāri jūsu planētas cilvēcei un visām Gaiju apdzīvojošām būtnēm tikai tāpēc, ka nezina gaismas un mīlestības ceļu, tāpēc, ka tie zina tikai citu pasauli- to- kurā dzīvo paši. Nemetiet tiem ar akmeņiem, nepiesauciet tiem nāvi un sodu par grēkiem. Kur paliek tā mīlestība, kura jums jāattīsta un jāpilnveido sevī?

Tā vietā, lūdziet, lūdziet tumsas pārņemtajiem atrast ceļu uz glābiņu/pestīšanu un netiesājiet tos priekšlaicīgi, jo tad jūsos trūkst žēlastības. Ja Jēzus piedeva tiem, kas to sita krustā, piedeva sievietei, kas pārkāpa laulību un bija nolemta nomētāšanai ar akmeņiem, piedeva Sanedrina locekļiem, kuri izlēma viņu spīdzināt un sist krustā, un mumificēt Jēzu primitīvā un novecojušā apģērbā, kāpēc tad mēs noliedzam tos, kas dzīvo neziņas tumsā?

Gribēju šodien runāt un izskaidrot šo tēmu, jo daudzi cilvēki izmisumā, nepacietībā un ne-elastībā pieprasa uz pasaules dramatiskas un tūlītējas izmaiņas- lai tumšie tiktu nosviesti no spēka pozīcijām, bet jauno Mīlestības un Gaismas Ēru nedrīkst celt uz vardarbības un agresīvu darbību pamatiem, uz pamatiem, kas nav balstīti uz līdzjūtību un mīlestību.

Pārdomājiet to, mani mīļie, brāļi un māsas un bērni Garā, visi līdzvērtīgie ar visa kas ir Visaugstāko Radītāju. Neatstājiet sevī to, kas jūsos mīt no tumsas, kas pieder tumsai un padara jūs aklus, liek jums domāt un rīkoties tiesājoši un nosodoši, bez žēlastības.

Miers, Mīlestība un Piedošana

Avots: Komandieris Sohins no Alfas Zvaigžņu kuģa
Kanāls: Kris-Won
Translator: Mara
Traslation English: Gloria and Steve
Web lapa: www.navealfa.com