Lūdzu, paraksti so petīciju

Des'ree - Life + lyrics

Seguidores

lunes, 7 de febrero de 2011

Alfas Zvaigžņu. Un citādāk nemaz nevar būt, jo veicot kvanta lēcienu uz smalkāku dimensiju

Jau iepriekšējos vēstījumos esam teikuši, un tagad paši redzat- pieaug jauno vēstītāju- kanālu skaits. Un citādāk nemaz nevar būt, jo veicot kvanta lēcienu uz smalkāku dimensiju, cilvēkos attīstās spējas ar Mums kontaktēties telepātiskā veidā.

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Sīkās mikrodaļiņas, kas apdzīvo mikrokosmosu ir mazas salīdzinājumā ar to kādas ir zvaigznes un planētas kosmosā (makrokosmosā). Kā teikts senā parunā: „Kā augšā, tā apakšā”, mēs analoģiski varam teikt arī: kas notiek makrokosmosa līmenī, notiek arī mikrokosmosa līmenī, vai vismaz kaut kas tamlīdzīgs.

Līdzīgā veidā, un tie, kuri ir iedziļinājušies okultajā literatūrā, to zina- kas notiek trīs dimensiju plānā jau neilgi pirms tam ir noticis astrālajā plānā, un tikai tad tas materializējas fiziskajā pasaulē. Tā arī ir izskaidrojami tie gadījumi un situācijas, kad rodas sajūta –tas jau ir bijis, tāda situācija man ir pazīstama, un ko saucat par "déjà vu".

Nakts laikā guļot, jūsu astrālais ķermenis kopā ar citiem smalkajiem ķermeņiem atstāj fizisko ķermeni, kas paliek kataleptiskā vai veģetatīvā stāvoklī un saldā miegā atpūšas, bet jūsu smalkie ķermeņi dodas uz daudzām dažādām vietām, lai turpinātu mācību procesu vai kalpošanas darbu.

Būsiet jau pamanījuši, ka pēdējā laikā mūsu vēstījumus saņem aizvien vairāk cilvēku. Ja agrāk vēstījumu saņemšana bija fenomenāls un rets gadījums, tad šobrīd, uz 2011.gada sākumu, cilvēcei ir ļoti daudz mēdiju, kanālu, runātāju, instrumentu- kā nu jums katram labāk patīk tos nosaukt; tie ir cilvēki, kuri kalpojot piedāvā savu ķermeni kā raidītāju informācijai, kas ir jāpiegādā zemei, un līdz ar to šī informācija kļūst ātri un iedarbīgi pieejama visiem mūsu kontaktu lasītājiem.

Jau iepriekšējos vēstījumos esam teikuši, un tagad paši redzat- pieaug jauno vēstītāju- kanālu skaits. Un citādāk nemaz nevar būt, jo veicot kvanta lēcienu uz smalkāku dimensiju, cilvēkos attīstās spējas ar Mums kontaktēties telepātiskā veidā.

Telepātija ir īpašība, kas attīstās cilvēkam kļūstot uztverīgākam pret noteiktām lietām un norisēm un cilvēka pamata ķermeņiem (fiziskajam, ēteriskajam, astrālajam/emocionālajam, mentālajam un kauzālajam) kļūstot daudz smalkākiem. Pakāpeniski cilvēkiem kļūstot smalkākiem un vieglākiem (vibrējot augstākās vibrācijās), arī smalkie ķermeņi paceļas augstākā stāvoklī.

Visbeidzot, kad visi cilvēku būtņu ķermeņi būs pacēlušies (tas ir tas pats Augšāmcelšanās process), tad labprātīgā un dabīgā formā cilvēki dzīvos augstākā dimensijā.

Tāds būs jūsu katra paša pūļu un centienu evolūcijas rezultāts; mēs tajā neesam iejaukušies. Tie būs jūsu pašu sasniegtie panākumi, vērtīgi un nozīmīgi!

Dienas un nomodā laikā veiktais, apvienojoties ar darbu, ko veicat nakts laikā savos smalkajos ķermeņos, mainīs jūsu statisko stāvokli, kādā esat atradušies vairāk vai mazāk gadsimtiem un pat tūkstošiem gadu garumā, uz jauno pozīciju, kurā pavisam drīz dzīvosiet. Atcerieties, jūs esat daudz-dimensiju būtnes un jūs nedzīvojat tikai un vienīgi fiziskajā formu plānā.

Visi, kas šobrīd it kā šķietami izejat līdzīgu pieredzi, ja ne identisku, tad, kad esat pieņēmuši lēmumu un nostājušies uz planetāro pārmaiņu augšāmcelšanās ceļa, jūs sākat palīdzēt izkustināt Gaiju, jūsu mīļo Māti, pretim varenajam Jaunās Zemes stāvoklim.

Mēs esam jau arī agrāk teikuši, ka neviens no mums nezina to brīdi, kad notiks evolūcijas lēciens, kurā sāksiet dzīvot kā Jaunā planētas Cilvēce. Bet mēs zinām vienu- to, ka visas pārmaiņas no vecās Zemes cilvēces uz Jauno Cilvēci notiks sekmīgi, un tas nemaz nevar būt citādāk, jo Dievišķais Radītājs to ir paziņojis- tāds ir jūsu liktenis.

Kopīgi lūgsim, lai dimensiju pārmaiņas un cilvēces īstenotais augstākais garīgais sasniegums- notiktu pavisam drīz.

Peace and Love

Miers un Mīlestība

Source: Commander Sohin

Avots: Komandieris Sohins

Channel: Kris Won

Kanāls: Kris Won

Translators: Steve, Gloria

Tulkoja: Māra BranteTranslator English : Gloria and steve

viernes, 17 de diciembre de 2010

Bet visas šīs prakses vairo iekšējo savienošanos ar to sevis smalko, cēlo daļu, kas mitinās un darbojas iekšienē.

Bet visas šīs prakses vairo iekšējo savienošanos ar to sevis smalko, cēlo daļu, kas mitinās un darbojas iekšienē.


Trešdiena, 15.decembris/2010

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Kopš neatminamiem laikiem jūs tikāt gatavoti šim laikam, lai būtu gatavi un spējīgi veikt šāda „kalibra” soli, pie tam apvienojoties un esot kopā ar daudzām citām būtnēm, kuras mēs varētu saukt par jūsu „mazajiem brāļiem”, kuri arī spers soli uz priekšu no vienas evolūcijas pakāpes uz citu [augstāku].


Ieklausieties uzmanīgi. Lai paātrinātu Augšāmcelšanās procesu visām šīs planētas dvēselēm, ļoti svarīgi ir saglabāt iekšējo miera stāvokli un fundamentālu mieru. Iekšējais miers un rāmums iespējams vien tad, ja jums ir, vispirms jau, ticība un uzticēšanās tam, ka mēs jums palīdzēsim šajā evolūcijas procesā. Nezaudējiet ticību, tas ir ļoti svarīgi, mani brāļi un māsas.

Esot ticībā un uzticoties, es lūgtu jūs saglabāt neatlaidīgu, piepildošu iekšējo garīgo darbu. Es lūdzu jūs meditēt katru dienu, vismaz vienu reizi dienā, bet ideālā variantā jums būtu jāieiet savā iekšējā pasaulē divas vai pat trīs reizes dienā. Vienu reizi no paša rīta, kad uzsākat savus mājas darbus vai ikdienas darbus un tad atkal pirms nakts atpūtas.

Jūs pat nevarat iedomāties, cik svarīgi ir meditēt katru dienu. Un diemžēl nenoliedzams ir fakts, ka tā dara tikai daži cilvēki. Un tas „kaitē” mūsu „glābšanas” misijai, lai formētos vajadzīgais kritiskās masas daudzums vispasaules evolūcijas lēcienam.

Daļa cilvēku izvēlas praktizēt fiziskos vingrinājumus un tādējādi, vingrinot un darbinot muskuļus vai izpildot lēnas kustības, pareizi elpojot, labāk savienojas ar savu iekšējo realitāti un sajūt enerģijas plūsmu, ko arī piesaista savam ķermenim.

Citi, lai sevī uzturētu gaismas stāvokli, priekšroku dod meditēšanai, atrodoties klusumā vai klausoties nomierinošu mūziku. Daži patiešām meditē, bet citi tikai cenšas.

Cilvēces austrumu rasēm vieglāk padodas meditāciju prakse, tie ir raduši dzīvot un iztikt ar daudz mazāku lietu daudzumu, un tādēļ tiem visapkārt ir daudz mazāk lietu, kas novērš uzmanību. Rietumnieki ir vairāk koncentrēti uz ārējiem objektiem, viņu prāti vairāk klaiņo apkārt, viņu izklaides un labklājības sajūtas vairāk virzītas uz ārējiem objektiem.

Tieši tāpēc meditācija biežāk tiek praktizēta austrumu zemēs, daudz vairāk nekā rietumos; rietumu garīgās tendences vairāk vērstas lūgšanu vai reliģisku dziesmu skandēšanas virzienā.

Bet visas šīs prakses vairo iekšējo savienošanos ar to sevis smalko, cēlo daļu, kas mitinās un darbojas iekšienē.

Diemžēl ir arī tādi cilvēki, kuri cenšas sasniegt laimi ar narkotiku radītām halucinācijām! Runa iet gan par nelegālām narkotikām, gan par tām, ko atļāvušas jūsu valdības, bet, kas patiesībā ir tikpat kaitīgas kā aizliegtās, es te pārsvarā domāju alkoholu un tabaku.

Jūsu valdību attieksme ir ļoti liekulīga, ļaujot atklāti tirgot šos produktus savas valsts iedzīvotājiem, un tikai tāpēc, ka tā var saņemt pamatīgas naudas summas nodokļos no tām kompānijām, kas ražo un pārdod šos kaitīgos produktus, ne vismazākā mērā nedomājot par tiem nabaga upuriem, kas tiek ne tikai paverdzināti un ierauti atkarībās ar šiem pašiznīcināšanās ieradumiem, bet ļoti bieži šo produktu lietošana beidzas fatāli.

Tā ir lieta, kas tiks mainīta kad dzīvosiet Jaunajā Zemē, kurā es saku, jūs dzīvosiet. Tad valstu vadītāji raizēsies par saviem iedzīvotājiem- ko darīt to veselības labā un labsajūtā, un ne mirkli nedomās par savu personīgo labumu un savtīgumu. Un, ja politiskais darbinieks tā nerīkosies, tad tas nekādi nevarēs būt aktīvs līderis.

Lūgšana ir vēl kāds darbošanās veids, kas paātrina Augšāmcelšanās procesu visai tagadējai dzīvei uz Zemes, tā veido un paceļ dzīvojošās būtnes (Mātes Zemes vai Gaijas) fizisko ķermeni augstākā evolūcijā. Jūsu lūgšanas sasniedz Radītāju, īpaši grupās izteiktas lūgšanas, tās attīra jūsu planētas mentālo auru un ļauj aizvien lielākam cilvēku daudzumam iesaistīties šajās smalkajās enerģijās un beidzot pamosties no tūkstošgadu miega.

Tādēļ, mēs lūdzam jūs lietot jebkuru tehniku, kas tuvāka jūsu būtībai un raksturam, vai tā būtu meditācija, lūgšana, mantrošana, dziedāšana vai fiziskās nodarbības, lai tikai tās harmonizētu jūsu iekšējo enerģiju, tās var būt arī vairākas tehnikas vienlaicīgi.

Lai kādu tehniku izvēlaties, tā nenovērtējami palīdz tagadējās dzīves pacelšanā; tā palīdz ne tikai Gaijas materiālajam ķermenim, bet arī jūsu personīgajā un individuālajā izaugsmē.

Es svētu jūs un izsaku Gaijas bērniem pateicību par sadarbību. Esiet svētīti.

Peace and Love
Miers un Mīlestība

Source: Commander Sohin
Avots: komandieris Sohins

Channel: Kris Won
Kanāls: Kris Won

Translators: Steve, Gloria
Tulkoja: Māra

On the web: www.navealfa.com
http://sohinalatierra.blogspot.com

domingo, 5 de diciembre de 2010

Zvaigžņu kuģa!. Gaijas brāļiem un māsām informācijā par to, ka viena no šīm tīrās un neskartās apziņas būtnēm ir bijusi mūsu Starpzvaigžņu Gaisa kuģī

Un tagad mēs vēlamies dalīties ar mūsu Zemes, Gaijas brāļiem un māsām informācijā par to, ka viena no šīm tīrās un neskartās apziņas būtnēm ir bijusi mūsu Starpzvaigžņu Gaisa kuģī, lai dalītos ar mums jaunumos, kurus vēlamies sniegt jums tālāk.


Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Jūsu saules sistēmu pārpludina un piepilda zvaigžņu vēji, nesot jaunas ziņas no tāltālām Galaktikas vietām.

Un kādas tad labās jaunās ziņas tie ir atnesuši? Vai vēlaties iedziļināties tajās kopā ar mani? Tad kopā ieiesim smalkākās patiesībās, kas mums un jums paveras no ļoti attālām Piena Ceļa vietām.

Jūsu pašreizējās reliģijās- kristietībā, islamā vai jūdaismā- varat sastapties ar Dieva vēstnešiem, kas nes labās jaunās ziņas no Visvarenā Dieva, tos jūs saucat par eņģeļiem. Bet, patiesībā, šīs mirdzošās debesu būtnes, vēstneši neizskatās nepavisam līdzīgi tam kā tos attēlo jūsu mākslinieki- kā garmatainas gaišas būtnes ar spārniem uz muguras!

Patiesībā Dieva Vēstneši ir bezformas būtnes, un, ja tās būtu jānosauc kādā formā, lai to saprastu jūsu racionālais prāts, tad mēs teiktu, ka tās līdzinās enerģijas bumbām, kuras saņem informāciju pa tiešo no Radītāja, ceļo domu ātrumā, tās pārvietojas uz jebkuru Kosmosa vietu, lai nodotu informāciju kādai citai būtnei vai būtņu grupai, kurai ir jāsaņem Dieva dotā informācija.

Šīm cildenajām debesu būtnēm nav vajadzīgi gaisa kuģi, lai ceļotu no viena eksistējošā Visuma uz citu, jo viņu prāti ir tik apbrīnojami, ka tie pārvietojas kur vien vēlas, šķērsojot pat mums nepārvaramus šķēršļus tieši tikpat viegli kā pārejot ielu.

Mums sevi ir jāievieto fiziskos kuģos, jo mūsu ķermeņi, kaut arī daudz smalkāki un izsmalcinātāki nekā jūsējie, joprojām ir fiziski. Bet eņģeļi sastāv no tīras enerģijas, nav atkarīgi no šķēršļiem vai ierobežojumiem, kas atrodas fiziskajā Visumā, tie brīvi pārvietojas tur, kurp tos virza Dievišķā Tēva-Mātes Griba.

Arī eņģeļu starpā eksistē hierarhija, līdzīga kā Baltās Brālības hierarhija uz Zemes. Tie ir sadalīti grupās, bet ne tāpēc, ka daži būtu attīstītāki par citiem, viņu visu tuvums Dievam ir vienāds, bet atbilst tam darba tipam vai misijai ko tie uzņēmušies veikt. Faktiski, ja kādu no šīm būtnēm Augstākā Apziņa sauks pildīt citu misiju, tie pāries citas grupas sastāvā.

Un viņiem šādas pārmaiņas nesagādā nekādas neērtības, jo tie nav piesaistīti savam darbam vai kādai noteiktai būtnei, bet dzīvo tāpēc, lai piepildītu Augstākā Radītāja plānus, un tā ir viņu lielākā laime un prieks. Nekas tiem nesagādā lielāku prieku kā piepildīt Viņa pavēles, tādēļ tie konstanti dzīvo prieka, cildinājuma un svētības stāvoklī.

Un tagad mēs vēlamies dalīties ar mūsu Zemes, Gaijas brāļiem un māsām informācijā par to, ka viena no šīm tīrās un neskartās apziņas būtnēm ir bijusi mūsu Starpzvaigžņu Gaisa kuģī, lai dalītos ar mums jaunumos, kurus vēlamies sniegt jums tālāk.

(piezīme no Kris-Won: šajā brīdī Komandieris Sohins apklust, iespējams, lai apkopotu no Būtnes saņemto informāciju. Es gaidu vairākas minūtes līdz Sohins turpina savu runu)

Tajā brīdī mēs lietojām ierasto kontroles un neitralizēšanas, pretdarbības taktiku, lai apstādinātu tumsas spēku darbību, kas joprojām atrodas planētas spēka vietās, kad mūs apciemoja šī brīnumainā Būtne. Šī būtne nosauca sevi vārdā, ko varētu uzrakstīt aptuveni kā Allan. (piezīme no Kris-Won: ar uzsvaru uz otro zilbi- „al LĀN”)

Allāns atnesa mums Augstākā Saprāta piedāvājumu, kas iesaka mums veikt noteiktas izmaiņas mūsu stratēģijā un tālākajā darbībā. Mēs nevaram tās jums tagad konkrēti nosaukt, jo šī informācija sasniegs publiskus līmeņus un [vai] var nonākt arī pie pretējas ieinteresētības pārstāvjiem, vai saprotat?

Bet mēs varam teikt, ka šī stratēģiskās rīcības maiņa ļoti apstulbinās tumsas pārstāvjus un ievērojami paātrinās šīs planētas cilvēces augšāmcelšanās fināla procesu.

Esiet pieticīgi un laimīgi, jo tās labās ziņas, ko saņēmām un ar kurām tagad dalāmies ar jums visiem, ir ļoti daudzsološas un saistītas ar visu jūsu augšāmcelšanās procesu.

Un tik sen gaidītais Pirmā Kontakta brīdis tādējādi pienācis pavisam tuvu, tāpēc palieciet noskaņoti uz šo lielo brīdi, kuru mēs redzam pietuvojamies pēc jūsu lineārā laika!

Mierā un Mīlestībā, Komandieris Sohins atvadās no jums.

Source: Commander Sohin
Avots: Komandieris Sohins

Channel: Kris-won
Kanāls: Kris-Won

Translator: Steve, Gloria
Tulkoja: Māra

On the web: www.navealfa.com , http://sohinalatierra.blogspot.com

lunes, 30 de agosto de 2010

Alfas Zvaigžņu kuģa. 28.augusts/2010. Bēdas ātri tiek aizmirstas, cilvēks atgūst prieku un spontānumu, jo cilvēka patiesā daba ir būt laimīgam.

Bēdas ātri tiek aizmirstas, cilvēks atgūst prieku un spontānumu, jo cilvēka patiesā daba ir būt laimīgam. Neviens nevēlas ilgi ciest, cilvēki cenšas saīsināt jebkādas sāpes un pēc iespējas ātrāk atgriezties pie laimīgas dzīves.

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Par spīti sāpīgiem notikumiem dažos lokalizētos planētas punktos, sāciet apjaust to, ka visu tautu cilvēki turpina savas vietējos svētkus, izbaudot ģimenes dzīvi vai kopīgi pavadot brīvo laiku ar draugiem. Un tie, kuri rīkojas šādi ir vairākumā. Jūs varat doties uz ciemu Āfrikā, Indijā, ieskaitot Haiti, pēc visa, kas noticis un notiek, bet joprojām redzat bērnus laimīgi spēlējamies ciemata vai pilsētas ielās.

Bēdas ātri tiek aizmirstas, cilvēks atgūst prieku un spontānumu, jo cilvēka patiesā daba ir būt laimīgam. Neviens nevēlas ilgi ciest un cilvēki cenšas saīsināt jebkādas sāpes un pēc iespējas ātrāk atgriezties pie laimīgas dzīves.

Cilvēka būtne, reiz harmonizējusi un līdzsvarojusi visas sliktās lietas ar pagātnes altruistiskajām darbībām, ar visām dzīvēm, kas pavadītas uz planētas, pakāpjas uz svētlaimes stāvokli, kas patiesi attiecas uz cilvēka būtību, jo viņš ir Dievišķā Radītāja radītais, ražots esencē, Viņa imidžā un līdzībā.

Šis Darbības Akts, iedarbojas uz visām šīs planētas cilvēku būtnēm, arī atspoguļojas patreizējos laikos, kad tuvojamies Gaismas Jaunajam Laikmetam. Kad cilvēks vai dzīvnieks saslimst, pēc slimības inkubācijas perioda, notiek pavisam maza krīze pirms ķermenis izslēdz no sevis kaiti un atjauno veselību un labsajūtu.

Šāda situācija šobrīd notiek ar Gaiju, jūsu mīļo planētu Zeme, kas pati par sevi ir saprātīgs dzīvojošs organisms.

Un tā, pirms šī Planetārā Būtne, kas dod jums pajumti, atbrīvo sevi no „slimības”, kas izcēlusies no tās šūnu nepareizajiem veidojumiem (kas ir cilvēki), un no tām enerģijām, kas to aptvērušas, tā ar sev pieejamajiem materiāliem un veidiem, kas ir vajadzīgi, lai notiktu dziedināšana, iziet cauri starp- stāvoklim un ātri sevi (Gaiju) atbrīvo no dažām vēža šūnām, kas kavē tās ķermenim būt veselam.

Lai tas notiktu, dažām šūnām ir jātiek aizvāktām no Gaijas ķermeņa, tā lai citas varētu izbaudīt veselīgu, piepildītu un laimīgu nākotni. Bet vērīgāk ieskatoties, pasaulē ir ļoti daudz labu un mierīgu cilvēku, daudz vairāk nekā zemisku un ļaunu, tāpēc lielākā jūsu daļa turpinās dzīvot savas dzīves kā iemiesotas būtnes uz šīs planētas, un tikai maza cilvēces daļiņa atstās savus ķermeņus, lai ieietu citos ķermeņos, bet jau uz citām planētām, kas atpalikušas no Gaijas evolūcijā.

Zeme, tās apdzīvotā pasaule, ir ļoti īpaša planēta; tai ir liela nozīme starp jūsu Vietējā Visuma planētām.

(ar lielu nožēlu es esmu spiests pārtraukt komunikāciju ar Sohimu divu nepārvaramu iemeslu dēļ, un pēc kāda brīža, lūdzot piedošanu Sohinam, es cenšos atjaunot telepātisko kontaktu ar viņu)

Es redzu, ka cilvēki uztraucas par to, vai tie būs daļa no tiem, kas mirs (man labāk patīk lietot „atbrīvosies no ķermeņiem”) vai arī tie turpinās savu ceļojumu uz Zemes. Bet ticiet man, tie, kuri atstāj savu fizisko ķermeni, tie nemirs, bet turpinās savu attīstību uz mazākām planētām, tā kā bailēm nav pamata. Gara dzīve nekad neiznīkst, un jums joprojām priekšā ir daudzas dzīves uz šīs vai citām attīstītām planētām, līdz izvēlēsieties vairs neiemiesoties un radīsiet savas mājas jau daudz smalkākos plānos, kuros vairs nav vajadzība apņemt sevi ar miesas ķermeni.

Nesatraucieties par jūsu nākotni, jo jūsu liktenis jau ir noteikts, vai nu uztraucaties par to vai nē. No tā varat secināt, ka jūsu nākotne pilnīgi noteikti respektē jūsu tālāko dvēseles evolūciju, nākotne jūs tuvinās Perfektuma stāvoklim, kas ir zenīts, visu dvēseļu fināla pakāpe.

Dzīvojiet laimīgi un kopā ar mums priecājieties par šo Zemes pārejas un pārveides laiku par Jaunu būtni, par kādu tā taps pavisam drīz un kopā ar viņu arī visi jūs.

Miers un Mīlestība

Source: Commander Sohin

Avots: Komandieris Sohins

Channel: Kris-Won

Kanāls: Kris- Won

Translators: Steve, Gloria

Tulkoja: Māra

web: www.navealfa.com

martes, 10 de agosto de 2010

Piektdiena, 6.augusts /2010. Ja tikai jūs zinātu!

Mēs esam kopā ar jums, un daudz tuvāk un personīgāk nekā domājat. Ja tikai jūs zinātu! Bet visam savs laiks, jo „pārēšanās var izsaukt gremošanas traucējumus”!

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Kā paši redzat, tad pēdējās nedēļās ir notikušas daudzas dažādas lietas. Šie notikumi mums stāsta par laiku, kurā dzīvojam- lielo pārmaiņu laiku- un vienlaicīgi sāk iezīmēties pavisam tuvās nākotnes pasaules aprises, ar jaunajām augsti attīstītām tehnoloģijām, medicīnas atklājumiem, jaunām enerģiju formām, kas darbinās mehānismus un jaunu domāšanu par to kā dzīvot pavisam citādāku dzīvi.

No tikko nosauktā, vislielākās pārmaiņas skars tieši pēdējais punkts. Kaut arī jums noteiktus padomus un vadlīnijas dod daudz augstāk attīstītas civilizācijas, viss būs atkarīgs tikai un vienīgi no jūsu attieksmes un vēlmes savstarpēji sadarboties pilnīgi jaunā veidā, kas vajadzīgs, lai dzīvotu uz šīs planētas; jaunās vīzijas šobrīd rada planētu Zemi apdzīvojošie 6,5 miljardi iedzīvotāji vai arī tie iedzīvotāji, kuri apdzīvos planētu pēc pakāpeniski pieaugošo un tuvojošos ģeofizisko izmaiņu ķēdes.

Mēs lūdzam jūs saglabāt mieru savā zemē, nezaudējiet ticību un jūtieties droši, vērojiet to, kas notiek jūsu pasaulē. Mēs jau esam brīdinājuši daudzas reizes,- lai mainītos pasaule, Mātei Dabai tāpat būs vajadzīgas daudzas pārmaiņas un modifikācijas, un šajā procesā daudzas dvēseles atstās fizisko miesu. Nekas nenotiks nejaušības vai gadījuma pēc, jo absolūti nekas Visumā nenotiek tāpat vien. Eksistē augstāki saprāti, kas ir patiesi Radītāja turpinājumi, tie ņem vērā visus faktorus, konstanti tiek pārrunātas un lemtas labākās iespējas bezgalīgo iespēju skaitā, runājot par Sfēru likteņiem (ne tikai par Zemi). Tomēr, šobrīd dominē šīs mazās zilās planētas liktenis un tai ir milzīga ietekme daudzu citu vietējā Visuma un pat ārpus Visuma sfēru likteņos. Nav brīnums, ka tāpēc šajā laikā jūs apmeklē tik daudzveidīgu dzīves formu būtnes no visām radītā Visuma vietām.

Mūsu vissvarīgākais uzdevums ir klusiem un mierīgiem atrasties gaismā, lai vai kas notiktu, zinot, ka viss IR un BŪS visas cilvēces un Gaiju apdzīvojošo būtņu labumam. Cēla gudrība vadīs jūs atrasties pareizajā vietā vispiemērotākajā brīdī; lai kur jūs atrodaties, jums jāpalīdz un jādara iespējami labākais gan fiziskā veidā vai lūgšanās, izrunājot mantras (spēka vārdus vai frāzes), dziedot slavinājumus Dievišķajam, gan meditējot klusumā un ieejot sevī, kur arī rodama visa lielā patiesība. Katrs pats izjutīs veidu kā sniegt labāko palīdzību.

Planētas Zeme izmaiņas, pavisam noteikti, būs mūs visu kopīgi radītās pārmaiņas, jūs no savas puses, vēloties planētai dot visu iespējami labāko, un mēs apvienojot visus mūsu līdzekļus un iespējas, lai palīdzētu to sasniegt.

Mēs esam dzirdējuši jūsu sirds sāpju kliedzienus, lūdzot mūsu palīdzību pasaulei, kurā dzīvojat; un ne tikai, lai to atbrīvotu no kariem, bada un slimībām, bet lai tā kļūtu par vidi, kurā varat dzīvot kā mīļotas un aizsargātas Dieva radības.

Un mēs darīsim savu darba daļu, šis ieguldījums vajadzīgs katram un ikvienam, tas ir kā unikālas un nenovērtējami vērtīgas puzles gabaliņi, kas tiek salikti kopā ar matemātisku precizitāti.

Mēs nekad jūs nepametīsim, par to esat mierīgi. Neskaitāmi cilvēki gan fiziskā formā, gan nefiziskā, atbalsta jūs šajā planētas atjaunošanas procesā, tie pavadīs jūs vedot pie rokas un čukstot jums ausī: „Esi mierīgs, mans brāli, esi mierīga, mana māsa, tavā dzīvē ir gatava ienākt spoža nākotne, tā būs līdzsvarota un harmoniska visām būtnēm.”

Ar mūsu kanālu starpniecību un kontaktiem, mēs jums visu laiku atgādināsim, ka šis jūsu attīstības evolūcijas lēciens nav sapnis, bet kas tāds, kas reāli notiek tagad, šajā brīdī. Un tā, līdz pienāks tā diena, kuru visi gaidāt (to mēs labi zinām), kad atklāti varēsim mācīt visu to, kas jums palīdzēs salauzt vecās važas, visas saites un pieķeršanās, kas attālina no skaistās realitātes saskatīšanas, kas ir cilvēks, Visums un Dievs.

Mēs esam kopā ar jums, un daudz tuvāk un personīgāk nekā domājat. Ja tikai jūs zinātu! Bet visam savs laiks, jo „pārēšanās var izsaukt gremošanas traucējumus”!

Pieņemiet mūsu Mīlestību, atbalstu un sadarbību, ziniet, ka viss ir kārtībā, viss ir iezemēts laika momentā un savā vietā telpā un visumā.

Miers un Mīlestība,

Source: Commander Sohin
Avots: Komandieris Sohins

Channel: Kris-Won
Kanāls: Kris-Won

Translators: Steve E., Adriano
Tulkoja: Māra Brante

Mājas lapa: www.navealfa.com/


domingo, 25 de julio de 2010

19.jūlijs/2010. vērsiet savu uzmanību uz iekšpusi.

Pieņemiet savu likteni, jūs esat Dieva Tēva un Mātes darba radītāji, darītāji; viņi jūs visu laiku vēro. Tādēļ, esiet bez bailēm, vērsiet savu uzmanību uz iekšpusi un tur iegūsit vadību un virzību, tā nesīs jūs pretim uzvarai.

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Daudzas reizes esam uzsvēruši ļoti svarīga brīža tuvošanos-
Pirmo Kontaktu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku TICĒTU reālās Jaunās Ēras atnākšanai, kas ir tieši tāds pats dzīves veids kāds ir mums citās, augstākās dimensijās, tādējādi RADOT vispiemērotākos apstākļus Jaunās Pasaules izpausmei šajā konkrētajā trešās dimensijas plānā.

TICĪBA palīdz RADĪT.

Visiem iespējamiem līdzekļiem, lietojot savas labākās mentālās spējas, neļaujiet sevi pārņemt bailēm un neziņai par nākotni- to rada jūsu masu mēdiji, īpaši televīzija, kuru pamatīgi ietekmē un manipulē egoistiskie un alkatīgie prāti, kas aizstāv verdzību, kurai tie jūs nolēmuši, bet paši labā aizsardzībā un patvērumā dzīvo savos nepieejamos apartamentos.

Vidējais cilvēku rases pārstāvis domā, ka vispasaules ekonomiskā krīze ceļas no nejaušām pārmaiņu druskām un globālā tirgus; bet tā tas nav. Ekonomiskā krīze ir slepenās valdības ļauno centienu, nodomu un darbību rezultāts, kurā iesaistīti lieli kapitāla resursi, šie resursi nešpetni baro nicināmus un nekrietnus ienākumu avotus tādus kā nelikumīgu ieroču pārvadāšanu, narkotiku, orgānu un viszemiskāko un nicināmāko no visiem- sieviešu un bērnu izmantošanu prostitūcijā pret savu gribu.

Tādas nicināmās darbības piepilda negodīgu cilvēku naudas maisus, tie darbojas anonīmi un slepeni, bet ar šausmām un riebumu viņu rīcība skar pat mūs, kas esam apmeklētāji no citām pasaulēm un gaismas dimensijām; tieši tādēļ mēs vēlamies, lai jūs visi zinātu, lai savukārt varētu to izplatīt tālāk ar interneta starpniecību, lūdzu, ignorējiet visas tās ziņas, kas tiek izplatītas jūsu pasaulē par jūsu pasauli. Pasaule nav tik slikta kā tā tiek zīmēta- tie ir salti meli-, kas jums tiek sacīti tagad, kad mēs atrodamies jaunas dzīves veida rītausmas priekšā- mēs lūdzam, lūdzu, nepievērsiet uzmanību un nekādi nekomentējiet un neapspriediet savā starpā TV ziņas vai laikrakstus, kas pēdējā laikā bombardē jūs ar sliktām ziņām tikai tāpēc lai iedvestu izmisumu un bailes. Tikai tā tumšie spēki var jūs paturēt savā kontrolē un valdīt pār jums. Nepiedalieties viņu spēlītē, neļaujiet sevi apmuļķot: pasaulē nenotiek tik sliktas lietas kā tie cenšas jums uzspiest noticēt.

Pieņemiet dzīves grūtos periodus, kuriem laiku pa laikam ir jāiziet cauri, tā tam ir jābūt, jo jūs atrodaties duālajā visumā; bet tā tas nebūs uz mūžiem. Reiz jūs pārvarēsit pašreizējos pārbaudījumus un tos, kas vēl nāks, apgūsit sniegtās mācības, pāršķirsit lapu, turpināsiet augšupeju. Nekas jūsu dzīvē nav mūžīgs, viss ir pārejošs, izņemot tā Būtība kas ESAT patiesībā, kas mūžīgi paliek dzīva un brīva!

Pieņemiet savu likteni, jūs esat Dieva Tēva un Mātes darba radītāji, darītāji; viņi jūs visu laiku vēro. Tādēļ, esiet bez bailēm, vērsiet savu uzmanību uz iekšpusi un tur iegūsit vadību un virzību, tā nesīs jūs pretim uzvarai.

Dzīvojiet Gaismā, ieejiet Gaismā, esiet Gaisma! Un nekāda tumsa jūs nespēs iebaidīt, iestāstīt vai likt darīt ko citu nekā to ko darāt. Jūsu Gars jūs vadīs.

Miers un Mīlestība

Channel: Kris-Won
Kanāls: Kris-Won

Translators: Steve, Gloria
Tulkoja: Māra Brante

Visit on the web: www.navealfa.com
Apmeklējiet: www.navealfa.com

viernes, 11 de junio de 2010

Ar jums runāja Solaris no Planētu Konfederācijas.Tuvojas daudzas pārmaiņas, daudzas būs brīnišķīgas.

Tuvojas daudzas pārmaiņas, daudzas būs brīnišķīgas. Dievišķais Radītājs uz Šaha galdiņa (tā ir pasaule) likumīgā ceļā pārbīda figūras, un rezultāts var būt tikai un vienīgi perfekts, tāds kāds ir Viņš pats.

Sveicieni!

Es esmu Solaris un piederu pie mūsu Saules sistēmas Planētu Konfederācijas (tās ir planētas, kas riņķo ap Sauli), un gribu šodien ar jums parunāt, lai izskaidrotu pēdējā mēneša laikā Kris-Won vēstījumu pārtraukuma iemeslus. Viņš pats to nevar izskaidrot, jo iekšēji jūt nepieciešamību kādu laiku pārtraukt vēstījumu sniegšanu, tāpēc es piedāvāju sevi, lai izskaidrotu notiekošo.

Daudzi cilvēki šobrīd pilda ļoti nozīmīgu lomu Jaunā Zelta laikmeta iesākumā, te es nedomāju tikai par tiem, kuri saņem vēstījumus, bet par visiem tiem, kas šajā pārejas laikā iesaistās cilvēku informēšanā ar mērķi tuvināt Jauno laikmetu. Tieši tādēļ šobrīd ir inkarnējušās ļoti daudzas augsti attīstītas garīgas dvēseles (daudzas no tām ir starp 30 un 50 gadu vecumu) un veicina šo kvanta lēcienu Jaunajā Realitātē. Tā ir „jauna realitāte” jums, lielam vairumam, kuri neko par to nav zinājuši, protams, izņemot iesvētītos un Gaismas Skolotājus; neskatoties uz to, tā ir vienmēr eksistējusī realitāte, jo Patiesība jau ir nemainīga; tā ir viena un negrozāma.

Kā jau esam agrāk teikuši, mēs esam Planētu Konfederācijas biedri, kuri vada, izglīto, sniedz zināšanas, aizsargā tās dvēseles, kurām ir iepriekšnoteikts mērķis cilvēces attīstībā. Kad šīs dvēseles ir sagatavotas, tās pašas spēs vadīt cilvēkus vai cilvēku grupas, lai tie sasniegtu sapratnes stāvokļus un dzīvotu zināšanās, kuras esam nākuši jums nodot kopā ar jūsu brāļiem no ārējā visuma un dažām apgaismotām šīs planētas dvēselēm.

„Tos pazīs pēc viņu darbiem”- saka svētais Skolotājs Jēzus saviem mācekļiem pirms aptuveni diviem tūkstošiem gadu. Un tā tas ir un būs visos laikos, jo Lielo Meistaru mācības neattiecas tikai uz konkrēto ēru, bet Tie (Skolotāji) paši atklāja un atspoguļoja Vienas Patiesības aspektus savās dzīvēs tajā noteiktajā laika periodā un tas perfekti attiecas uz jebkuru cilvēces vēstures posmu.

Pēc viņu darbiem un vārdiem jūs zināsiet vai šie vēstītāji ir patiesā vieduma avoti, kuru lūpas izsaka Bezgalīgā viedumu vai tie ir cilvēki ar nelielu garīgo bagāžu, bet slēptām personiskām vēlmēm un sevī apvieno patiesības graudus ar meliem vai mentālām projekcijām, kas ir citu uzticamu avotu fantāzijas vai iedomu produkti. Te es domāju par to, ko citi garīgā vieduma iedvesmas pilni avoti jums ir stāstījuši: intuīcija labāk nekā loģika, lai gan arī to nevar noliegt, ir tā, kas jūs vadīs nokļūt pie šiem vēstījumiem (kaut vai jūsu pašu vai citu), kas nodrošinās jūs ar vajadzīgajām zināšanām katrā savas attīstības solī tagadējos eksistences pārmaiņu laikos. Ļaujiet jūs vadīt intuīcijai, tā jums lieliski kalpos, mīļie planētas Zeme brāļi un māsas, šīs skaistās, harmonijas un miera, dzīvības pilnās zilās planētas iedzīvotājus.

Ne pārāk tālā nākotnē, konkrēti nevaram pateikt, jūsu brālis Kris-Won atkal varēs translēt šos tiešos sakarus, viņam nevajadzēs Lielo Brāļu palīdzību, lai diktētu telepātiskos vēstījumus, viņš pats spēs savienoties ar iekšējo avotu, lai sniegtu jums vajadzīgo informāciju tieši no savas apziņas un bez starpniekiem.

Mēs viņu gatavojam tā, lai viņš to spētu izdarīt, faktiski, ne jau tikai viņu, bet daudzus Zemes dēlus, kas atrodas tādā līmenī; tie kļūs par nenovērtējamiem palīgiem mūsu darbā, mums- jūsu brāļiem, kas nākuši no citām planētām vai zvaigznēm.

Viņš (Kris-Won) brīvprātīgi piedāvāja sniegt šo vēstījumu, zinot, ka pašam uz kādu laiku jāpaliek nomaļus. Tādēļ mēs lūdzam dot viņam nepieciešamo laiku enerģiju līdzsvarošanai, un kad būs pienācis īstais laiks, viņš atkal jūs informēs par visu to, kas jums ir labs un svarīgs.

Vienīgā atšķirība būs vēstījumu pasniegšanas vieds. Tuvojas daudzas pārmaiņas, daudzas būs brīnišķīgas. Dievišķais Radītājs uz Šaha galdiņa (tā ir pasaule) likumīgā ceļā pārbīda figūras, un rezultāts var būt tikai un vienīgi perfekts, tāds kāds ir Viņš pats.

Ar jums runāja Solaris no Planētu Konfederācijas.

caur Kris-Won

Mājas lapa: www.navealfa.com

Tulkoja Māra Brante
Traslation English: Gloria and Steve