Lūdzu, paraksti so petīciju

Des'ree - Life + lyrics

Seguidores

domingo, 28 de marzo de 2010

Svētdiena, 28.marts/2010 Kad Gaija būs pārveidojusi Viņas uzbūvi un struktūru, un sasniegusi savu jauno modeli.

Kad Gaija būs pārveidojusi Viņas uzbūvi un struktūru, un sasniegusi savu jauno modeli, tad visi tie cilvēki, kas būs iemācījušies un sapratuši, kas ir mīlestība, īsta mīlestība, un nevis personīgo interešu apmierināšana, visi tie, kas mīl visas būtnes savā apkārtnē, un nevēlas nevienam nodarīt ļaunumu, tie būs sasnieguši nepieciešamo apziņas stāvokli, lai turpinātu savu personīgo ceļu Jaunajā Pasaulē.


Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Mēs gribam brīdināt savlaicīgi visus planētas Zeme brāļus. Tiek plānots daudzu vēstījošu kanālu uzplaiksnījums, kas applūdinās jūs ar nepatiesu informāciju- nenākošu no Mums, bet gan no tādu cilvēku zemapziņas prāta, kuru, pat ja viņu nolūks nav apzināti mānīt citus, tomēr, pašiem nezinot tie sadarbojas ar tumšajiem spēkiem, kas izmanto šo cilvēku labos nodomus nest gaismu ar vēstījumiem kas nav no Gaismas, kaut arī tiek teikts- tie nāk no Gaismas puses.

Ļoti daudzi cilvēki vēlas saņemt vēstījumus un nonākt ar mums kontaktā, bet tas nav tik viegli, to nevar jebkurš cilvēks. Kā arī nav tādas nepieciešamības. Ļaujiet mūsu izvēlētajiem cilvēkiem kalpot kā savienojumam starp Mums un planētas cilvēci. Pārējie var kalpot un strādāt daudzās citās jomās, mēs atkārtojam, tam nav jābūt ikviena un katra cilvēka mērķim uz planētas Zeme- pieņemt mūsu vēstījumus.

Visapkārt ir tik daudz darāmā, jāpaveic ir tik daudz brīnišķīgu lietu! Tas ir veids kā pielietot jūsu īpašības un talantus, un piedāvāt to visu Gaismas Sargiem, jo tie zinās kā visu pasniegto izmantot vispraktiskāk un lietderīgāk.

Kad saņemat kādu vēstījumu no jūsu brāļiem vai māsām, sajūtiet, vai tas jūs iedvesmo. Sajūtiet, izjūtiet to sevī un tad arī nāks pārliecība par vēstījuma patiesumu. Ja iekšēji jūtat, ka sniegtais ziņojums nav īsts, atsakiet uz visiem laikiem šī kanāla vēstījumiem; bet, ja jūsu intuīcija saka, ka ziņojums ir patiess, sekojiet ticamajam avotam un palieciet atvērts nākotnes vēstījumiem nākošiem no šī kanāla. Šajās sajūtās ļaujiet savai iekšējai sirdsapziņai jūs vadīt.

Ja neesat pārliecināti, tad jautājiet pēc padoma cilvēkam ar lielāku pieredzi un intuīciju. Bet neticiet pilnīgi visai informācijai, kas cirkulē internetā, jo būs gan patiesa, gan viltus, kas centīsies jūs mulsināt. Tumšie zinās kā izmantot mulsinošo viltus informāciju. ‘Ne viss, kas spīd ir zelts’, un tiem cilvēkiem, kam patiesi būs lemts palīdzēt planētas cilvēces Augšāmcelšanās procesā, tiem cilvēkiem būs nepieciešamais atbalsts, lai atrastu taisnu ceļu bez mulsinošajiem viltus vēstījumiem.

Ticiet tādiem vēstījumu kanāliem, kas jūs iedvesmo un sniedz zināšanas. Mēs nesakām, ka nākotnē nebūs jauni kanāli, būs, jo to vajadzība patiešām pieaug, kā Marina to teica iepriekšējā vēstījumā. Tāpēc esiet uzmanīgi un tādi palieciet.

Ļaujiet, lai jūs vada intuīcija.

Iepriekšējā vēstījumā skaidrojām dažus faktus, kas attiecas uz jums kā uz planētas Zeme cilvēci un kā daļu no Dabas Valstībām, runājām par gaidāmo kvanta lēcienu- nekad agrāk nepieredzētu Augšāmcelšanos, tādu, kāda nav notikusi šajā līmenī jūsu pagātnē. Mēs runājām par Augšāmcelšanos sākot no patreizējās trešās dimensijas, kurā dzīvojat tagad, līdz piektajai, neejot cauri ceturtajai. Mēs gribētu paskaidrot sīkāk, jo daudzi lasītāji nav sapratuši informāciju.

Mēs nesakām, ka VISA planētas cilvēce pāries pa taisno no trešās uz piekto dimensiju, nē, ne visi cilvēki. Visiem šīs pasaules iedzīvotājiem gan ir tikusi dota tāda iespēja dzīvot dzīvi balstot to uz pareizu domāšanas veidu, pareizām sajūtām un izvēlēties pareizu rīcību. Visiem pasaules vīriešiem un sievietēm ir bijuši pieejami tādā vai citādā veidā tie morāles principi, kas varētu tos pārveidot par labiem ļaudīm, nedarošiem pāri nevienai dzīvai būtnei, kas palīdzētu lūdzošajiem, un nedzīvotu tikai un vienīgi savu egoistisko interešu apmierināšanai.

Kad Gaija būs pārveidojusi Viņas uzbūvi un struktūru, un sasniegusi savu jauno modeli, tad visi tie cilvēki, kas būs iemācījušies un sapratuši, kas ir mīlestība, īsta mīlestība, un nevis personīgo interešu apmierināšana, visi tie, kas mīl visas būtnes savā apkārtnē, un nevēlas nevienam nodarīt ļaunumu, tie būs sasnieguši nepieciešamo apziņas stāvokli, lai turpinātu savu personīgo ceļu Jaunajā Pasaulē.

Kad Gaija pacelsies uz Viņas jauno enerģētisko un dimensionālo konfigurāciju, visi tie, kas apdzīvo tās Fizisko Ķermeni un veido tās organisma šūnas, pacelsies uz piekto dimensiju kopā ar Viņu. Un kas notiks ar tiem, kas nebūs sasnieguši nepieciešamo garīgo līmeni? Tie tiks fiziski aiztransportēti uz citām planētām, kur tie turpinās savu evolūciju, vai arī pēc šīs dzīves pabeigšanas, tie atstās savu fizisko apvalku, lai atkal piedzimtu kādā citā ķermenī, tikai uz citas trešās dimensijas planētas, tieši tāpat kā skolniekam, kas nav nokārtojis eksāmenu, ir jāatkārto mācību viela, bet sekmīgie klasesbiedri varēs pāriet uz nākamo klasi un apgūt augstāka līmeņa mācības.

Šo planētu, kas līdz šim laikam dzīvojusi trešajā dimensijā, apdzīvos tikai tie, kas būs sasnieguši spēju dzīvot mierā, harmonijā un mīlestībā.

Mīļie, visu Visuma būtņu evolūcija attīstīsies un bez apstājas ies uz priekšu līdz Visaugstākā Radītāja viss Radītais netiks uzsūkts atpakaļ.

Mīlestība un Miers

Source: Commander Sohin of Alpha Spaceship
Avots: Komandieris Sohins no Alfas Zvaigžņu kuģa
Channel: Kris-Won
Kanāls: Kris-Won
Translator: Mara
ulkotāja: Māra
Traslation English: Gloria and Steve

miércoles, 24 de marzo de 2010

Otrdiena, 23.marts/2010 Tāpēc jums palīdz 12 galvenās civilizācijas

Tāpēc jums palīdz 12 galvenās civilizācijas, kas sniedz atbalstu no dažādiem galaktikas punktiem.

Sveicieni no Tristar Zvaigžņu kuģa!

Mans vārds ir Marina un mums ir komandiera Sohina atļauja lietot šo kanālu, lai savienotos ar jums šajā (iespējams) unikālajā gadījumā. Es nepiederu Alfas Zvaigžņu kuģa apkalpei (kaut gan esam nepārtrauktā kontaktā ar to)- bet gan Tristar Zvaigžņu kuģim, kas arī ir mātes kuģis (tas ir milzīga izmēra kuģis, kas satur daudzus mazākus kuģus savā iekšienē, lai vadītu izlūkošanu in situ*).

Lai arī mēs strādājam pilnīgā harmonijā ar komandiera Sohina komandu, mēs piederam Aštara Komandai, un izpildām līdzīgus uzdevumus- bet ne identiskus- Alfas Zvaigžņu kuģa apkalpei. Tristar Zvaigžņu kuģī mēs vairāk saskaramies ar atbalsta un vadības sniegšanu un visu Zemes iedzīvotāju aizsardzību, kas var tikt glābti, bet Alfas Zvaigžņu kuģis papildus palīdzības sniegšanai, ļoti daudz nodarbojas arī ar visu dzīvnieku sugu saglabāšanu, īpaši to, kas atrodas eksistences briesmās, kā arī neitralizē piesārņojumu ko cilvēks izsaucis Mātes Gaijas fiziskajam ķermenim (strādājot ar jūru, upju, ezeru attīrīšanu, elpojamās atmosfēras atsārņošanu, daļēji atjaunojot jūsu letāli izpostīto ozona slāni, utt.).

Es esmu Tristar Zvaigžņu kuģa sieviešu dzimtes virsnieks un es atbildu par daudzajām šī kuģa apkalpes vienībām. Mēs esam ļoti laimīgi, ka varam palīdzēt jums šajos pārmaiņu laikos, jūsu pasaules cilvēcei, ļoti transcendentālajās visas Galaktikas evolūcijas pārmaiņās, jo tās ir tik īpašas un speciālas, ka jūs nevarat pat iedomāties. Pastāv daudzu dažādu zvaigžņu civilizācijas un pasaules, tādas, kas līdzīgas Zemei, un tādas, kas ir priekšā Zemei Augšāmcelšanās ziņā, tās uzmanīgi seko šī evolūcijas lēciena attīstībai, piešķirot notikumam milzīgu nozīmi. Visi mēs gūsim pieredzi un mācību par to, kas notiks šajā kvantu lēcienā, ko jūs pieredzēsiet, nu tagad varat iedomāties tā svarīgumu.

Jums palīdz 12 galvenās civilizācijas, kas sniedz atbalstu no dažādiem galaktikas punktiem. Es runāju par citu zvaigžņu un planētu iedzīvotājiem, tāpēc, ka Būtņu skaits, kas pavada un individuāli jūs novēro, ir neiedomājami liels, mēs pat varētu teikt- bezgalīgs. Ikviens apmeklētājs ieradies jūsu dimensijas plānā pēc savas vēlmes un brīvprātīgi, nelietojot materializētus kuģus, bet apmeklē jūs augstāko dimensiju smalkajos ķermeņos. Daži pat samazina savu vibrāciju ātrumu un pieņem pagaidu fizisko ķermeņus. Tie atrodas jūsu vidū, jūs viņus neatpazīstat, tie izliekas par Zemes sievietēm un vīriešiem.

Pēdējo mēnešu laikā esat pamanījuši mūsu kanālu izplatīšanos. Tā kā jūsu Augšāmcelšanās process ir paātrināts, mēs enerģētiski un fiziski esam daudzus sagatavojuši saņemt to informāciju, ko vēlamies jums nodot. Šīs iniciatīvas ir pierādījušas sevi tik pozitīvi, ka mēs grasāmies sagatavot vēl daudzus citus kanālus dažādās zemēs, tā lai tās cilvēku būtnes, kas joprojām vēl šaubās par jauno realitāti, iegūtu vislabākos pierādījumus mūsu esamībai, un tam, ka esam nākuši palīdzēt Gaijas dziedināšanas procesā un visu esošo tās valstību augšāmcelšanā. Kad visi šie neticīgie un šaubu pilnie cilvēki apstiprinās, ka pastāv daudzi pasaules vīrieši un sievietes, kuri kontaktējas un telepātiski saņem mūsu vēstījumus, un ka tie visi lieto vienkāršu valodu, ka visas komunikācijas ir līdzīgas, tiem nebūs citas izejas, bet piekrist acīmredzamajam, ka mūsu klātbūtne jūsu starpā ir reāla un autentiska. Nav iespējams, ka kļūdās tik daudzi cilvēki vai arī tie sacer [šos vēstījumus] identiski! Pareizi? Tas būs neapgāžams pierādījums miljoniem cilvēku, kas apdzīvo jūsu planētu un kas ticēja tam, ka cilvēce ir viena visā Visumā un tam, ka cita attīstīta dzīve neeksistē ne uz vienas citas planētas visā plašajā Dieva Radītajā.

Es esmu Marina, pašlaik ieeju visos jūsu mazajos datoru ekrānos, un ceru, ka jūsu lielākais vairums, mīļie, planētas Zeme brāļi un māsas, mentāli kontaktēsieties ar mums un brīvprātīgi pildīsiet jūsu misiju uz Zemes; misiju, ko daudzi esat aizmirsuši. Bet mostoties no laicīgās zemes snaudas, jūs tiksiet pievienoti visiem tiem, kas sadarbojas šajā titāniskajā visas cilvēces atveseļošanas uzdevumā uz jūsu skaistās zilās planētas, kas var tikt glābta.

Mēs jūs iedrošinām un pamudinām, un, lūdzu, apsveriet sevis piedāvāšanu darbā šajā skaistajā uzdevumā, ikviens jūs lietojat savus īpašos talantus un prasmes, un tā mēs visi kalposim sniedzot lielu palīdzību, protams!

Paldies komandierim Sohinam un mūsu komandierim Aštaram!

• in situ – Latīņu frāze anģļu valodā "in place" („vietā”)

Source: Marina, Officer of the Tristar Spaceship
Avots: Marina, Tristar Zvaigžņu kuģa Virsnieks
Channel: Kris-Won
Kanāls: Kris-Won
Translators: Steve, Gloria, Adriano
Tulkotāja: Māra

domingo, 21 de marzo de 2010

Svētdiena, 21.marts/2010 Vingrinājums ir vienkāršs, bet īpaši iedarbīgs.

Vingrinājums ir vienkāršs, bet īpaši iedarbīgs. Nesen Kris-Won, kurš šo vingrinājumu jau zināja, izstāstīja to kādam mūsu partnerim, un mēs rūpīgi pārbaudījām tā iedarbību. Tad nolēmām dot iespēju lielākam cilvēku skaitam apgūt vingrinājumu, jo tas palīdzēs mums un jums pašiem sagatavoties Jaunajam Laikmetam un kļūt par Jaunās Zemes cilvēku būtnēm, jo Augšāmcelšanās process ir sācies.Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Savu iepriekšējo vēstījumu laikā devām jums dažus norādījumus. Tagad vēlamies ieteikt jums jaunu vingrinājumu un veikt to katru dienu pulksten 12:30, pusdienas laikā. Nostājieties ar kājām plati, aptuveni plecu platumā, rokas izstiepiet uz augšu, uz ārpusi, tā it kā tās būtu savienotas ar ķermeni, lai radītu 5-staru zvaigzni, pentagrammu. Labāk, ja acis ir aizvērtas un koncentrējieties uz savām sajūtām. Elpojiet dziļi un lēnām, kā guļot vai meditējot. Vizualizējiet no Kosmosa nākošu enerģiju ienākam cauri jūsu vainaga čakrai, respektīvi, cauri ēteriskam sirds formas „ritenim”, kas ikvienam mums atrodas tieši virs galvas un ikvienu savieno ar kosmiskajām enerģijām.

Jūs varētu ļoti ātri sajust enerģiju uzliesmojumu, kas varētu jūs drebināt no galvas līdz kājām. Par to nav jāsatraucas; jūsu ķermenis tajā brīdī kļūst par antenu un jūs sajutīsit sevī ienākam kosmisko enerģiju, jūs tiksiet ar to uzstrāvoti, varētu rasties visdažādākās sajūtas, katru reizi savādākās- piemēram, vājums vai vēl kādas nenosakāmas un neparedzamas sajūtas, citreiz tās var būt stipras un trauksmainas, tas atkarīgs no enerģiju tipa kāds tiek uzņemts tieši tajā laikā.

Vienmēr veiciet vingrinājumu 12:30 pusdienas laikā atbilstoši savas zemes laika zonai. Nav nepieciešams to veikt visiem vienā laikā uz planētas. Svarīgākais ir šajā laikā savienoties ar Visumu, jo šajā brīdī pār Zemi nāk ļoti spēcīgas enerģijas un jūs ideāli varat sev piesaistīt enerģijas no ārējā kosmosa. Šis vingrinājums palīdzēs jūsu fiziskajam un smalkajiem ķermeņiem uztvert no Centrālās Saules nākošos sūtījumus un ik dienas tos vislietderīgāk izmantot, ļaujot tiem iedarboties jūsu aurā; šīs Enerģijas apvienosies un būs saskaņā ar tām, ko mēs sūtīsim no mūsu Kuģiem. Enerģijas progresīvi mainīs jūsu šūnas un DNS, padarot tās smalkākas un gaišākas. Ja šo vingrinājumu praktizēs aizvien vairāk cilvēku, tad visi kopā kļūsiet par lieliem satelīta šķīvjiem un spēsiet mainīt cilvēces enerģijas tās būtībā, ne tikai to cilvēku enerģijas, kas piedalās šajā vingrinājumā.

Ja kādu iemeslu dēļ nevarat izpildīt to 12:30, tad veiciet tad, kad atceraties, jo vienmēr ir labāk darīt citā laikā nekā nedarīt nemaz. Centieties mentāli savienoties ar šo momentumu un pieslēgties sūtījumam visuma-laikā.

Šis vingrinājums ir vienkāršs, bet īpaši iedarbīgs. Nesen Kris-Won, kurš šo vingrinājumu jau zināja, izstāstīja to kādam mūsu partnerim, un mēs rūpīgi pārbaudījām tā iedarbību. Tad nolēmām dot iespēju lielākam cilvēku skaitam apgūt vingrinājumu, jo tas palīdzēs mums un jums pašiem sagatavoties Jaunajam Laikmetam un kļūt par Jaunās Zemes cilvēku būtnēm, jo Augšāmcelšanās process ir sācies.

Vai nešķiet, ka pagātnes ģēnijs Leonardo da Vinči, bija sapratis šīs fiziskās stājas- pozīcijas, piecstaru zvaigznes efektu? Ar prieku redzam, ka pat uz dažām Eiropas naudas zīmēm attēlots šis pats zīmējums. Da Vinči bija iniciētais, vēroja Visumu un sev apkārt esošo pasauli, viņa idejas pārsniedza tā laika cilvēku sapratni. Patiesībā, viņš ir Vieduma Skolotājs un tagad jau Augšāmcēlies, un strādā šīs planētas garīgās evolūcijas labā.

Augšāmcelšanās moments jums, kā cilvēku rases pārstāvjiem uz šīs planētas, strauji tuvojas, un mēs esam pārliecināti, ka tas kļūs par realitāti, tas notiks pakāpeniski un nevis pēkšņi, bet īsā jūsu lineārajā laikā. Mums ir šī absolūtā pārliecība tāpēc, ka zinām – tāds ir Dieva Tēva- Mātes plāns.

Mīlestība un Miers

Source: Commander Sohin of Alpha Spaceship
Avots: Alfas Zvaigžņu Kuģa komandieris Sohins
Channel: Kris-Won
Kanāls: Kris-Won
Translator: Steve
Tulkotāja: Māra

sábado, 20 de marzo de 2010

18.marts/2010 Lai Dievs svētī jūsu šķīstību, jūsu mīlestību un līdzjūtību pret mazajiem brāļiem un māsām

Lai Dievs svētī jūsu šķīstību, jūsu mīlestību un līdzjūtību pret mazajiem brāļiem un māsām, dzīvniekiem, kas neatrodas šai pasaulē, lai būtu jūsu barība un pārtika, bet gan, lai uz šīs planētas paši ietu savu evolūcijas ceļu.


Sviecieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Ar izbrīnu mēs vērojam Zemes iedzīvotāju raizes par to neskaidrību, kas saistīta ar 2012. gadu, ar maiju pareģojumiem. Maiji ir vistiešākie atlantiešu pēcteči un tiem vienmēr bijušas īpašas attiecības ar dažām civilizācijām no ārējā visuma, īpaši ar plejādiešiem (Sietiņa zvaigznājs) un Gulbja zvaigznāju. No tiem maiji guvuši lielu daļu informācijas par laika iedalījumu mēnešos un dienās, par cilvēkbūtņu izcelsmi uz šīs planētas, kā arī par dažādajiem spirālveida cikliem, kas saistīti ar Zemi apdzīvojošām valstībām. Tāpat tie tika apmācīti nākotnes pareģošanā un tādēļ visi pareģotie notikumi, kas risinājušies līdz šim, ir noteikti ar lielu precizitāti.

Viens no pareģojumiem, šobrīd zemes iedzīvotājiem visplašāk zināmais un visgrūtākais, pateicoties notikuma svarīgumam, ir planetārā līmeņa pārmaiņas, kurām cauri izies visas Gaijas dzīvās būtnes, kas notiks saskaņā ar pareģojumu, 2012.gada 21.decembrī. Notikums jau radījis raizes daudzos cilvēkos, pat paniku, tāpēc, ka tie domā, ka šajā datumā būs pasaules gals, Jēzus apustuļa Jāņa Bībelē piesauktā apokalipse.
Mīļie Zemes brāļi, tas tā nenotiks. Atmetiet bailes un drūmās nojautas, cilvēki nepazudīs no Zemes virsmas, tāpat arī mūsu mazie brāļi un māsas, dzīvnieki, augi, minerāli, ūdens, elpojamais gaiss un atmosfēra. Filmu producentiem patīk taisīt filmas par katastrofām, vai par to, kas notiek pēc katastrofām- pēc atomkara izpostīta, sagrauta zeme, par lietus izraisītiem plūdiem, par kontinentu katastrofām, vai Zemes sadursmēm ar klejojošiem asteroīdiem!

Nekas tamlīdzīgs nenotiks! Pasaule netiks iznīcināta, ne arī tās iedzīvotāji. Kas notiks patiešām- tās būs veco uzskatu pārmaiņas, cilvēka būtņu un dzīvnieku mutācija, izeja no situācijas, kādā tie cietuši kopš neatminamiem laikiem, vienkārši tāpēc, ka tas vairs nevar tālāk turpināties. Gaija vairs nevar izturēt nepareizo un deģeneratīvo izturēšanos pret Tās Ķermeni, ko izsaukusi cilvēka rīcība, kas pat dažkārt neapjauš to, ka piesārņo un bojā tās atmosfēru, tās okeānus, upes, un tikai tāpēc, lai apmierinātu savas egoistiskās intereses un gūtu labumu tikai dažiem tās iedzīvotājiem.

Šīs planētas cilvēki ir nodarījuši milzīgu kļūdu pret Māti Zemi (palielinot savu negatīvo karmu, kas arī ir kaut kādā veidā jālīdzsvaro) nepareizi pielietojot un nogalinot dzīvniekus, kas ir dzīvnieku valstības ‘mazie brāļi un māsas’. Par spīti tam, ka cilvēks atradies augstākās attīstības skalā, tas lietojis savu izglītību un attīstību masveida slepkavošanā, spīdzinot un mokot cēlo dzīvnieku valstību, kas savā nabaga nevainībā nespēj nostāties pret vecākā brāļa pārākumu.
Kādas dzīvnieku aizsardzības biedrības sauklis skan: „Ja lopkautuvju sienas būtu caurspīdīgas, tad visi cilvēki būtu veģetārieši”. Dažu it kā „inteliģentu” cilvēku ļaunums pret dzīvniekiem ir neaptverams domājošai būtnei. Nav izskaidrojams- kā cilvēks var palikt pasīvs un inerts saskaroties ar tām ciešanām, ko pats ik dienas nodara nabaga dzīvniekiem, tādiem kā vistām, cāļiem, trušiem, zosīm, cūkām, zirgiem un govīm, kas dažkārt tiek turēti tik mazās vietās, ka nespēj pat pakustēties, un tiem piespiedu kārtā ir jāēd līdz tie nobarojas un nespēj vairs normāli funkcionēt, vai arī no turēšanas mākslīgajā apgaismojumā dzīvnieki vairs neatšķir dienu no nakts un tādējādi izsisti no līdzsvara un dezorientēti.

Un kādēļ tas viss tiek darīts? Lai apmierinātu garšas kārpiņas, vēlmi miljoniem cilvēku ēst gaļu, par ko medicīna izveidojusi ticības uzskatus- ja neēdīsi dzīvnieku gaļu, tad trūks nepieciešamās barības vielas, lai izdzīvotu. Kādi meli! Cik daudzi cilvēki pasaulē paaugstinājuši savu apziņu, kļuvuši līdzjūtīgi pret dzīvniekiem, un turpina dzīvot ļoti veselīgi, ēdot augļus, dārzeņus, pākšaugus, žāvētus augļus utt. Un tiem ir ļoti veselīgi ķermeņi, bez gastrītu vai asinsvadu problēmām, ko izsauc miruša dzīvnieka gaļas gremošana! Veģetāriešu prāts ir asāks un modrāks arī pusmūža un brieduma gados; viņu apziņa ir vairāk atmodināta un darbojas saskaņā ar intelektu, intelekts ir savienots ar prātu, tādējādi sekmējot savienošanos ar viņu Augstāko Es.

Jūs, tie, kas esat modušies vai mostaties tagad, mēs lūdzam jūs nesekot gaļas pārstrādāju, ražotāju, kažokādu vai laboratoriju, kur tiek veikti eksperimenti ar dzīvniekiem, veikli izspēlētajām spēlītēm! Atklāti demonstrējiet, ka esat pamodušies līdzjūtībai un mīlestībai pret dzīvnieku valstību, un tā jūs veicat savu ieguldījumu šīs planētas cilvēces karmas samazināšanā. Turklāt, individuālā līmenī, jūs uzlabojat jūsu fizisko un mentālo veselību, pagarinot jūsu mirstīgā ķermeņa dzīves ciklu, jo tas netiks pakļauts pūšanas vai trūdēšanas procesam jūsu ķermeņa iekšienē, kā arī neuzņemat dzīvnieku izdalīto adrenalīnu, kad tie nokaušanas priekšnojautās sajūt savu bezspēcību.

Lai Dievs svētī jūsu šķīstību, jūsu mīlestību un līdzjūtību pret mazajiem brāļiem un māsām, dzīvniekiem, kas neatrodas šai pasaulē, lai būtu jūsu barība un pārtika, bet gan, lai uz šīs planētas paši ietu savu evolūcijas ceļu.

Mīlestība un Miers

Source: commander Sohin
Channel: Kris-Won
translator: Mara
Traslation English: Gloria and Steve

martes, 16 de marzo de 2010

16.marts/2010 Mēs nākam no zvaigznēm vai planētām gaismas gadu attālumā no jūsu saules sistēmas

Mēs nākam no zvaigznēm vai planētām gaismas gadu attālumā no jūsu saules sistēmas, bet citas cilvēku būtnes uz Zemes ir veikušas milzīgus lēcienus savā evolūcijā, apjaušot daudzo dzīvju laikā, ka tie inkarnējušies uz šīs lielās planētas, lai veiktu lielākus uzdevumus pret citām cilvēku būtnēm, kā arī pret sevi.

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Pēdējā laikā norisinājušies vairāki tumsas spēku uzbrukumi, tie vēlējušies vēlreiz uzbrukt tai patiesībai ko mēs apspriedām pirms dažiem vēstījumiem, kad runājām par mūsu brāļu sasniegumiem no Sīriusa zvaigznes. Bet mūsu apvienotie spēki, kas sadarbojas ar mums, lai jūs aizsargātu ir labi sagatavoti izturēt šādus negantus tumšo uzbrukumus, un tā, to centieni nav nekas vairāk kā ‘grabēšana’ gaisā, un tie nav skāruši neko nozīmīgu. Esam teikuši jau agrāk un tagad atkārtojam, Tiem neatliek nekas cits kā tikai viņu dusmu lēkmes, saprotot to, ko tie zaudē- savu varu un kundzību pār cilvēci uz planētas Zeme-, tikai šīs dusmas ir tādas kā mazam nerātnam bērnam, kurš grib turpināt darīt kaut ko, bet ne vecāki, ne vecākie brāļi vairs to neļauj. Tad bērns ir dusmīgs, bet ar laiku sapratīs savu kļūdu. Lai pierādītu savu nožēlu, viņš atvainosies vecākiem un vēlāk pats gribēs palīdzēt mājas darbos nevis turpināt blēņoties.

Tāpēc tas ir tikai laika jautājums, nekas vairāk. Bet kauliņi ir mesti un Tumsa sāk to saprast. Tomēr, ir tādas tumsas rangu sastāvdaļas, kas ir negribīgākas piekāpties Labo Spēku varai. Tie ir tie, kas atliek un velk garumā viņu kopējo kapitulāciju Gaismai. Tie atrodas Tumsas agonijā. Tāpēc daži tumsas pārstāvji nav nodevuši spēka scepteri ercenģeļu, eņģeļu, devu, Gaismas skolotāju, Gaismas Būtņu un iekš-Zemes brāļu un ārpus zemes civilizācijām, kas visi veido Gaismas Armiju un Visvarenā Dieva Labestību. Nemaz jau nerunājot par cilvēku būtnēm, kas inkarnējušās fiziskā ķermenī un sadarbojas ar mums un tik ļoti palīdz!

Mūsu kanāls, mīļais Kris-Won, lūdz mūs pastāstīt par Gaismas Skolotājiem.

Mēs nākam no zvaigznēm vai planētām gaismas gadu attālumā no jūsu saules sistēmas, bet citas cilvēku būtnes uz Zemes ir veikušas milzīgus lēcienus savā evolūcijā, apjaušot daudzo dzīvju laikā, ka tie inkarnējušies uz šīs lielās planētas, lai veiktu lielākus uzdevumus pret citām cilvēku būtnēm, kā arī pret sevi. Parastais šo dzīvju kopsaucējs bijis pakļauties Radītāja gribai, uzticami un sirsnīgi sekot savas apziņas iekšējai balsij, mīlestība pret visām apkārt esošām radībām, un, visbeidzot, ziedot savu privāto, personīgo dzīvi, lai stiprinātu sabiedrības labklājību, kurā paši attīstījušies un dzīvojuši. Ir teikts, ka cilvēks, kas patiesi mīl citus, ziedosies sava kaimiņa labā; citādi, ziedošanās nav iespējama, ja sirds nav piepildīta ar mīlestību pret citām dzīvām būtnēm.

Kad cilvēks, kurš gājis un arī cietis, ejot garīgo ceļu, ir sasniedzis punktu, kurā viņš aizmirst sevi un domā tikai par kopējo labumu; kad viņa rīcība ir altruiska un vairs nav savtīga; kad viņa laime ir tikai darīt laimīgus citus, un kad viņš labāk izvēlas mirt nekā nodot savus ideālus, tāds cilvēks pārtop par Super-Cilvēku (patiesu super varoni, ne tādu kā jūsu komiksos, cik smieklīgi!). Tāds cilvēks ir tīrs no visas sirds, nevainīgs un pazemīgs kā bērns, ar tādām zināšanām, kas ļauj tam saprast to, kas patiešām ir vienkārša dzīve, kurā vienīgais ko lūdzam ir mīlēt citus ar tik stipru mīlestību līdz tā ‘sāp’ (sakot Kalkutas Mātes Terēzes vārdiem). Tāds cilvēks ir pacēlies uz Viedas Lielmeistaru līmeni. Tāpēc ir pilnīgi pareizi tādus saukt par „Augšāmceltajiem Skolotājiem”.

Tie atbild par Mirdzošo Spēku, kas tos vada, un tie uzņemas misijas, ko realizē savās svētajās dzīvēs. Kad tie pievēršas savā darbā cilvēcei (daži darbi, kas tiem ir piešķirti no Augšas ilgst gadu simtus un pat tūkstošgades), tad bieži maina savu vārdu, aizstājot to ar citu, lai vārda vibrācijas ir saskanīgākas ar pieņemtā darba līguma tipu, kā to prasa viņus vadošie Mirdzošie Gidi.

Gaismas Skolotāju ķermeņi ir smalki un veidoti no ēteriska materiāla (dažos gadījumos no astrāla materiāla), tie var pielāgot sevi jebkurai izvēlētai formai, kas ir redzama dažiem attīstītākiem čela vai mācekļiem. Vistuvākie mācekļi Tiem, kad pienāks brīdis, būs nākamie Augšāmceltie Skolotāji, un Gaismas Skolotāji tad pacelsies vēl augstāk, kur to būtība un darbība kļūs vēl piesātinātāka un tie darbosies vēl smalkākā gaismā, tuvāk Viscildenākā mirdzošajai substancei, kas atrodas pie Tēva- Mātes labās rokas, Radītāja un, respektīvi, Uzturētāja. Tēvs tiek pārstāvēts kā visas matērijas Radošais Gars, Māte pārstāv Radīto (Dabu kā tādu), kas nepārtraukti attīstās un atrodas nepārtrauktā pārmaiņu procesā (bieži saukta par Māti Dabu).

Miers un Mīlestība

Channeler: Kris-Won
Kanāls: Kris-Won
Source: Commander Sohin, Alpha Spaceship
Avots: Komandieris Sohins, Alfas Zvaigžņu kuģis
Tulkotāja: Māra
Traslation English: Gloria and Steve

miércoles, 10 de marzo de 2010

Pirmdiena, 8.marts/2010. Ļaujiet man izskaidrot, kāpēc mēs nesniedzam precīzas detaļas par to ko darām- tāpēc

Ļaujiet man izskaidrot, kāpēc mēs nesniedzam precīzas detaļas par to ko darām- tāpēc, ka tāds ir mūsu nolūks- informēt jūs par notiekošo, bet vienlaicīgi arī izrādot respektu mūsu kopējam darbam

Sveicieni no Alfas Gaisakuģa!

Mēs esam konstatējuši, ka daži no jums savos prātos domā, ka mūsu vēstījumi ir ļoti jauki, bet tiem trūkst tādas svarīgas detaļas kā datumi, vārdi, adreses, notikumi, utt. Un tas jums liek šaubīties par vēstījumu patiesumu un to, vai tie patiešām nāk no starp galaktiku mātes kuģa komandiera.

Ļaujiet man izskaidrot, kāpēc mēs nesniedzam precīzas detaļas par to ko darām- tāpēc, ka tāds ir mūsu nolūks, informēt jūs par notikumiem, bet vienlaicīgi, izrādot cieņu mūsu kopējam darbam un mūsu kopējai attīstībai, respektēt arī mūsu atmaskojošo misiju, tādējādi samazinot un atbruņojot tumsas spēkus ar kuriem mums ir darīšana.

Ja mēs dotu jums caur mūsu kanālu Kris- Won (no Alfas mātes kuģa) ļoti precīzu un detalizētu informāciju un atskaites par mūsu rīcību šajā glābšanas un atbrīvošanas misijā, tad nebūtu ne mazāko šaubu, ka tumsas spēki izmantotu šo faktu informāciju pret mums. Ja tas notiktu, tad cilvēces atbrīvošanas process uz planētas Zeme tiktu aizkavēts, novilcināts un vēl vairāk, tas tiktu ietekmēts savās funkcijās un izpausmēs. Es negribētu pakļaut kādām briesmām misijas panākumus, nē, kopš Gaismas uzvara ir tikusi pasludināt no Tēva- Mātes un nav atpakaļ ceļa šim dekrētam un gribai. Bet tas varētu attālināt uzvaru par vēl dažiem gadiem vai varbūt vairākiem gadu desmitiem. Mēs esam pārliecināti, ka jūs, tāpat kā mēs, jūsu sabiedrotie no ārējā visuma, ar nepacietību vēlaties iznīcināt Makiavelliskos (viltus pilnos, nodevīgos) un retrogrādos spēkus, kas turas pie varas, un padzīt tos beidzot prom no šīs planētas, kas ir izvēlēta kļūt par vienu no attīstītākajām šīs Galaktikas planētām.

Tas arī ir iemesls tam, kāpēc mēs nesniedzam daudzas detaļas par mūsu kopīgo misiju. Es atvainojos par to, jo es zinu, jums ir daudzi jautājumi un lielākā to daļa paliek neatbildēti. Tomēr, mēs zinām visus un katru no tiem. To mēs jums varam apliecināt. Un ar laiku visi jautājumi tiks atbildēti. Cerams, ka drīz varēsim svinēt Pirmo Kontaktu, kam sekos tumsas sakāve, un tad atbildēt uz katru jūsu jautājumu bez starpnieku kanālu izmantošanas. Vai tas izklausās labi? Labi!

Kad retrogrādie spēki tiks izstumti no Zemes, jūs kļūsiet par Starptautiskās Federācijas daļu, ar pilnām tiesībām jums sniegt palīdzību un mūsu atbalstu. Jūsu fizikas zināšanu līmenis tiks paaugstināts, tas atspoguļos Zemes tehnoloģiskās priekšrocības tik neparastā veidā, kādu jūs šobrīd nespējat pat iedomāties!

Tāpat, jūsu tehnoloģijas un medicīna attīstīsies ļoti strauji, paceļoties tajā līmenī, kādā tā atrodas uz citām konfederācijas planētām. Jūs arī tiksiet uzskatīti par tiem cilvēkiem, kas atkal atgriezušies pie Gaismas un Patiesības, par Planētas pārstāvjiem ar Ārpus Planētu Padomēm, kas būs saites starp Padomēm un Gaijas cilvēkiem; un , protams, jūs esat arī progresa un attīstības nesēji, ko jūs sasniegsiet palātās, kurās tiek pārspriests konfederāciju pasauļu liktenis.

Lai jūsu sirdis pildās ar mieru un prieku, jo tā pārmaiņa ko mēs sludinām parādīs savu gaismu jau dažu tuvāko Zemes gadu laikā! Nolieciet malā jebkuras šaubas, kas uzrodas jūsu prātā. Tās parādās tāpēc, ka jūs nepietiekoši iedziļināties, un pievērsiet pārāk lielu uzmanību domām, kas tiek radītas jūsu zemākajā prātā. Mainiet savu frekvenci! Ieejiet iekšā dziļāk! Skatieties mazāk TV un mazāk lasiet avīzes, ieklausieties vairāk savā iekšējā balsī!

Ja tā rīkosieties, tad dzīvosiet mazākās šaubās un bailēs, kas arī ir īstie tumsas spēku bastioni, jo bailes ir vieta, kur tumsa bāzē savu lielāko spēka daļu. Ticiet mums un mūsu komunikācijas patiesīgumam, jo tas palīdzēs jums turpināt ticēt un gūt zināšanas planētas Zeme Augšāmcelšanās procesā. Šis ir Gaijas laiks! Tas ir jūsu brīdis! Izbaudiet to ar prieku un līksmojiet par nenovēršamajiem panākumiem!

Jūsu, lielā Mīlestībā un Mierā,

Komandieris Sohins no Starpzvaigžņu Gaisa Kuģa Alfa

Kanāls: Kris-Won
Avots: Komandieris Sohin
Tulkotāja: Māra
Traslation English: Gloria and Steve