Lūdzu, paraksti so petīciju

Des'ree - Life + lyrics

Seguidores

viernes, 17 de diciembre de 2010

Bet visas šīs prakses vairo iekšējo savienošanos ar to sevis smalko, cēlo daļu, kas mitinās un darbojas iekšienē.

Bet visas šīs prakses vairo iekšējo savienošanos ar to sevis smalko, cēlo daļu, kas mitinās un darbojas iekšienē.


Trešdiena, 15.decembris/2010

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Kopš neatminamiem laikiem jūs tikāt gatavoti šim laikam, lai būtu gatavi un spējīgi veikt šāda „kalibra” soli, pie tam apvienojoties un esot kopā ar daudzām citām būtnēm, kuras mēs varētu saukt par jūsu „mazajiem brāļiem”, kuri arī spers soli uz priekšu no vienas evolūcijas pakāpes uz citu [augstāku].


Ieklausieties uzmanīgi. Lai paātrinātu Augšāmcelšanās procesu visām šīs planētas dvēselēm, ļoti svarīgi ir saglabāt iekšējo miera stāvokli un fundamentālu mieru. Iekšējais miers un rāmums iespējams vien tad, ja jums ir, vispirms jau, ticība un uzticēšanās tam, ka mēs jums palīdzēsim šajā evolūcijas procesā. Nezaudējiet ticību, tas ir ļoti svarīgi, mani brāļi un māsas.

Esot ticībā un uzticoties, es lūgtu jūs saglabāt neatlaidīgu, piepildošu iekšējo garīgo darbu. Es lūdzu jūs meditēt katru dienu, vismaz vienu reizi dienā, bet ideālā variantā jums būtu jāieiet savā iekšējā pasaulē divas vai pat trīs reizes dienā. Vienu reizi no paša rīta, kad uzsākat savus mājas darbus vai ikdienas darbus un tad atkal pirms nakts atpūtas.

Jūs pat nevarat iedomāties, cik svarīgi ir meditēt katru dienu. Un diemžēl nenoliedzams ir fakts, ka tā dara tikai daži cilvēki. Un tas „kaitē” mūsu „glābšanas” misijai, lai formētos vajadzīgais kritiskās masas daudzums vispasaules evolūcijas lēcienam.

Daļa cilvēku izvēlas praktizēt fiziskos vingrinājumus un tādējādi, vingrinot un darbinot muskuļus vai izpildot lēnas kustības, pareizi elpojot, labāk savienojas ar savu iekšējo realitāti un sajūt enerģijas plūsmu, ko arī piesaista savam ķermenim.

Citi, lai sevī uzturētu gaismas stāvokli, priekšroku dod meditēšanai, atrodoties klusumā vai klausoties nomierinošu mūziku. Daži patiešām meditē, bet citi tikai cenšas.

Cilvēces austrumu rasēm vieglāk padodas meditāciju prakse, tie ir raduši dzīvot un iztikt ar daudz mazāku lietu daudzumu, un tādēļ tiem visapkārt ir daudz mazāk lietu, kas novērš uzmanību. Rietumnieki ir vairāk koncentrēti uz ārējiem objektiem, viņu prāti vairāk klaiņo apkārt, viņu izklaides un labklājības sajūtas vairāk virzītas uz ārējiem objektiem.

Tieši tāpēc meditācija biežāk tiek praktizēta austrumu zemēs, daudz vairāk nekā rietumos; rietumu garīgās tendences vairāk vērstas lūgšanu vai reliģisku dziesmu skandēšanas virzienā.

Bet visas šīs prakses vairo iekšējo savienošanos ar to sevis smalko, cēlo daļu, kas mitinās un darbojas iekšienē.

Diemžēl ir arī tādi cilvēki, kuri cenšas sasniegt laimi ar narkotiku radītām halucinācijām! Runa iet gan par nelegālām narkotikām, gan par tām, ko atļāvušas jūsu valdības, bet, kas patiesībā ir tikpat kaitīgas kā aizliegtās, es te pārsvarā domāju alkoholu un tabaku.

Jūsu valdību attieksme ir ļoti liekulīga, ļaujot atklāti tirgot šos produktus savas valsts iedzīvotājiem, un tikai tāpēc, ka tā var saņemt pamatīgas naudas summas nodokļos no tām kompānijām, kas ražo un pārdod šos kaitīgos produktus, ne vismazākā mērā nedomājot par tiem nabaga upuriem, kas tiek ne tikai paverdzināti un ierauti atkarībās ar šiem pašiznīcināšanās ieradumiem, bet ļoti bieži šo produktu lietošana beidzas fatāli.

Tā ir lieta, kas tiks mainīta kad dzīvosiet Jaunajā Zemē, kurā es saku, jūs dzīvosiet. Tad valstu vadītāji raizēsies par saviem iedzīvotājiem- ko darīt to veselības labā un labsajūtā, un ne mirkli nedomās par savu personīgo labumu un savtīgumu. Un, ja politiskais darbinieks tā nerīkosies, tad tas nekādi nevarēs būt aktīvs līderis.

Lūgšana ir vēl kāds darbošanās veids, kas paātrina Augšāmcelšanās procesu visai tagadējai dzīvei uz Zemes, tā veido un paceļ dzīvojošās būtnes (Mātes Zemes vai Gaijas) fizisko ķermeni augstākā evolūcijā. Jūsu lūgšanas sasniedz Radītāju, īpaši grupās izteiktas lūgšanas, tās attīra jūsu planētas mentālo auru un ļauj aizvien lielākam cilvēku daudzumam iesaistīties šajās smalkajās enerģijās un beidzot pamosties no tūkstošgadu miega.

Tādēļ, mēs lūdzam jūs lietot jebkuru tehniku, kas tuvāka jūsu būtībai un raksturam, vai tā būtu meditācija, lūgšana, mantrošana, dziedāšana vai fiziskās nodarbības, lai tikai tās harmonizētu jūsu iekšējo enerģiju, tās var būt arī vairākas tehnikas vienlaicīgi.

Lai kādu tehniku izvēlaties, tā nenovērtējami palīdz tagadējās dzīves pacelšanā; tā palīdz ne tikai Gaijas materiālajam ķermenim, bet arī jūsu personīgajā un individuālajā izaugsmē.

Es svētu jūs un izsaku Gaijas bērniem pateicību par sadarbību. Esiet svētīti.

Peace and Love
Miers un Mīlestība

Source: Commander Sohin
Avots: komandieris Sohins

Channel: Kris Won
Kanāls: Kris Won

Translators: Steve, Gloria
Tulkoja: Māra

On the web: www.navealfa.com
http://sohinalatierra.blogspot.com

domingo, 5 de diciembre de 2010

Zvaigžņu kuģa!. Gaijas brāļiem un māsām informācijā par to, ka viena no šīm tīrās un neskartās apziņas būtnēm ir bijusi mūsu Starpzvaigžņu Gaisa kuģī

Un tagad mēs vēlamies dalīties ar mūsu Zemes, Gaijas brāļiem un māsām informācijā par to, ka viena no šīm tīrās un neskartās apziņas būtnēm ir bijusi mūsu Starpzvaigžņu Gaisa kuģī, lai dalītos ar mums jaunumos, kurus vēlamies sniegt jums tālāk.


Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Jūsu saules sistēmu pārpludina un piepilda zvaigžņu vēji, nesot jaunas ziņas no tāltālām Galaktikas vietām.

Un kādas tad labās jaunās ziņas tie ir atnesuši? Vai vēlaties iedziļināties tajās kopā ar mani? Tad kopā ieiesim smalkākās patiesībās, kas mums un jums paveras no ļoti attālām Piena Ceļa vietām.

Jūsu pašreizējās reliģijās- kristietībā, islamā vai jūdaismā- varat sastapties ar Dieva vēstnešiem, kas nes labās jaunās ziņas no Visvarenā Dieva, tos jūs saucat par eņģeļiem. Bet, patiesībā, šīs mirdzošās debesu būtnes, vēstneši neizskatās nepavisam līdzīgi tam kā tos attēlo jūsu mākslinieki- kā garmatainas gaišas būtnes ar spārniem uz muguras!

Patiesībā Dieva Vēstneši ir bezformas būtnes, un, ja tās būtu jānosauc kādā formā, lai to saprastu jūsu racionālais prāts, tad mēs teiktu, ka tās līdzinās enerģijas bumbām, kuras saņem informāciju pa tiešo no Radītāja, ceļo domu ātrumā, tās pārvietojas uz jebkuru Kosmosa vietu, lai nodotu informāciju kādai citai būtnei vai būtņu grupai, kurai ir jāsaņem Dieva dotā informācija.

Šīm cildenajām debesu būtnēm nav vajadzīgi gaisa kuģi, lai ceļotu no viena eksistējošā Visuma uz citu, jo viņu prāti ir tik apbrīnojami, ka tie pārvietojas kur vien vēlas, šķērsojot pat mums nepārvaramus šķēršļus tieši tikpat viegli kā pārejot ielu.

Mums sevi ir jāievieto fiziskos kuģos, jo mūsu ķermeņi, kaut arī daudz smalkāki un izsmalcinātāki nekā jūsējie, joprojām ir fiziski. Bet eņģeļi sastāv no tīras enerģijas, nav atkarīgi no šķēršļiem vai ierobežojumiem, kas atrodas fiziskajā Visumā, tie brīvi pārvietojas tur, kurp tos virza Dievišķā Tēva-Mātes Griba.

Arī eņģeļu starpā eksistē hierarhija, līdzīga kā Baltās Brālības hierarhija uz Zemes. Tie ir sadalīti grupās, bet ne tāpēc, ka daži būtu attīstītāki par citiem, viņu visu tuvums Dievam ir vienāds, bet atbilst tam darba tipam vai misijai ko tie uzņēmušies veikt. Faktiski, ja kādu no šīm būtnēm Augstākā Apziņa sauks pildīt citu misiju, tie pāries citas grupas sastāvā.

Un viņiem šādas pārmaiņas nesagādā nekādas neērtības, jo tie nav piesaistīti savam darbam vai kādai noteiktai būtnei, bet dzīvo tāpēc, lai piepildītu Augstākā Radītāja plānus, un tā ir viņu lielākā laime un prieks. Nekas tiem nesagādā lielāku prieku kā piepildīt Viņa pavēles, tādēļ tie konstanti dzīvo prieka, cildinājuma un svētības stāvoklī.

Un tagad mēs vēlamies dalīties ar mūsu Zemes, Gaijas brāļiem un māsām informācijā par to, ka viena no šīm tīrās un neskartās apziņas būtnēm ir bijusi mūsu Starpzvaigžņu Gaisa kuģī, lai dalītos ar mums jaunumos, kurus vēlamies sniegt jums tālāk.

(piezīme no Kris-Won: šajā brīdī Komandieris Sohins apklust, iespējams, lai apkopotu no Būtnes saņemto informāciju. Es gaidu vairākas minūtes līdz Sohins turpina savu runu)

Tajā brīdī mēs lietojām ierasto kontroles un neitralizēšanas, pretdarbības taktiku, lai apstādinātu tumsas spēku darbību, kas joprojām atrodas planētas spēka vietās, kad mūs apciemoja šī brīnumainā Būtne. Šī būtne nosauca sevi vārdā, ko varētu uzrakstīt aptuveni kā Allan. (piezīme no Kris-Won: ar uzsvaru uz otro zilbi- „al LĀN”)

Allāns atnesa mums Augstākā Saprāta piedāvājumu, kas iesaka mums veikt noteiktas izmaiņas mūsu stratēģijā un tālākajā darbībā. Mēs nevaram tās jums tagad konkrēti nosaukt, jo šī informācija sasniegs publiskus līmeņus un [vai] var nonākt arī pie pretējas ieinteresētības pārstāvjiem, vai saprotat?

Bet mēs varam teikt, ka šī stratēģiskās rīcības maiņa ļoti apstulbinās tumsas pārstāvjus un ievērojami paātrinās šīs planētas cilvēces augšāmcelšanās fināla procesu.

Esiet pieticīgi un laimīgi, jo tās labās ziņas, ko saņēmām un ar kurām tagad dalāmies ar jums visiem, ir ļoti daudzsološas un saistītas ar visu jūsu augšāmcelšanās procesu.

Un tik sen gaidītais Pirmā Kontakta brīdis tādējādi pienācis pavisam tuvu, tāpēc palieciet noskaņoti uz šo lielo brīdi, kuru mēs redzam pietuvojamies pēc jūsu lineārā laika!

Mierā un Mīlestībā, Komandieris Sohins atvadās no jums.

Source: Commander Sohin
Avots: Komandieris Sohins

Channel: Kris-won
Kanāls: Kris-Won

Translator: Steve, Gloria
Tulkoja: Māra

On the web: www.navealfa.com , http://sohinalatierra.blogspot.com